Transport over water, spoor en lucht

Transport is de link die alle schakels in de supply chain verbindt. Elk bedrijf doet er dus goed aan om dit zo (kosten)efficiënt mogelijk te organiseren. Wil jij ook jouw transportorganisatie grondig onder de loep nemen? Volg dan onze opleiding transportmanagement!

Inhoud

Tijdens deze opleiding maken de Zelco lesgevers/consultants je vertrouwd met de activiteiten in een transportafdeling en/of expeditieafdeling. Na de opleiding zal je beter zicht hebben op de verschillende transportmodi en de keuzeparameters die een invloed hebben op het organiseren van transport in jouw organisatie.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Kenmerken, aspecten, organisatievormen van transportmodi over water, lucht spoor
 • Kenmerken, aspecten en organisatie van continentaal en intercontinentaal transport
 • Incoterms 2020
 • Verzekeringen
 • Overdracht verantwoordelijkheid
 • Fiscale en douane aspecten
 • Kostenstructuren van de transportmodi
 • Data analyse en keuze van de transportoplossingen
 • Intermodale oplossingen en trade offs
 • Tracking en tracing
 • Control tower en POD
 • Digitale evoluties en trends

Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om:

 • de transport over water lucht spoor te organiseren en aan te sturen
 • digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren
 • kosten en service in optimale balans te krijgen
 • mee te werken aan een uitbestedingsdossier
 • de complexiteit van multimodale oplossingen te onderkennen en aan te sturen
 • een taak op te nemen als dispatcher of transportmanager

Doelgroep en Organisatie

Deze opleiding richt zich tot iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor het transportmanagement of de dispatching. Transportplanners, dispatchers, transportmanagers, warehouse managers, supply chain specialisten, cost controllers en alle functies die met transport in aanraking komen.

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants die nood hebben aan een praktisch inzicht in het transport komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 5 digitale workshops of de 3 fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Prijs

De opleiding met digitale workshops kost € 1950 excl. BTW.

De opleiding met fysieke workshops kost € 2350 excl. BTW.

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

Programma 5 digitale workshops

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + inleiding + specifieke aspecten van de 3 transportmodi
 • E-learning: Juridische & technische aspecten, tussenpartijen, incoterms, documenten
 • Workshop 2: Vervoer over water: short sea, deep sea, binnenvaart
 • E-learning: Organisatie en kostenfactoren van transport over water
 • Workshop 3: Case study
 • E-learning: Infrastructuur, administratie, kosten transport lucht/spoor
 • Workshop 4: Praktijk van lucht & spoorvervoer
 • E-learning: Basisconcepten voor multimodaal vervoer + evaluatie
 • Workshop 5: Case study + kostenbeheersing + control tower + trends

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar.

Programma 3 fysieke workshops

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + inleiding + specifieke aspecten van de 3 transportmodi
 • E-learning: Juridische & technische aspecten, tussenpartijen, incoterms, documenten
 • E-learning: Vervoer over water: short sea, deep sea, binnenvaart
 • E-learning: Organisatie en kostenfactoren van transport over water
 • Workshop 2: Case study
 • E-learning: Infrastructuur, administratie, kosten transport lucht/spoor
 • E-learning: Praktijk van lucht & spoorvervoer
 • E-learning: Basisconcepten voor multimodaal vervoer + evaluatie
 • Workshop 3: Case study + kostenbeheersing + control tower + trends

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar.

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Start datum Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Transport over water, spoor en lucht 30/03/2022

13/04, 27/04, 11/05 en 25/05 2022

Online 5 Workshops Digitaal
Transport over water, spoor en lucht 18/11/2022

02/12, 16/12 2022 en 13/01, 27/01 2023

Online 5 Workshops Digitaal

Onze partners