Subsidies

Subsidies via KMO-portefeuille

In het kader van de KMO-portefeuille, de opvolger van BEA (Budget voor Economisch Advies), kunnen KMO’s subsidies aanvragen voor onder meer opleiding en advies.

Zelco Logistics is als kwalitatief opleidings- en adviesverstrekker door de Vlaamse overheid erkend voor de beide pijlers:

  • Voor de pijler logistiek advies is het erkenningsnummer DV.A102940
  • Voor de pijler logistieke opleiding is het erkenningsnummer DV.O102941

Voor bijkomende informatie kan je terecht op de website van de KMO-portefeuille, of kan je contact opnemen met ons.

Subsidies via je Paritair Comité

Val je onder Paritair Comité 118, 119 of 120?

Dan kan je een tegemoetkoming via Alimento krijgen. Je kan de aanvraag indienen bij Alimento voor start van de opleiding.

  • Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
  • Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.

Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logistics

Val je onder Paritair Comité 226?

Dan kan je via Logos een tegemoetkoming aanvragen.

Val je onder Paritair Comité 200?

Vraag dan je opleidingspremie aan bij Cevora!

Onze partners

Ontdek onze expertisedomeinen

  1. Supply chain management

  2. Magazijnmanagement

  3. Voorraadbeheer

  4. Productieplanning

  5. Transportmanagement

Laatste nieuws