Transport over water, spoor en lucht

Transport over water, spoor, lucht is dikwijls een essentiële component die veelal in combinatie met het wegtransport moet toelaten om complexe multimodale of synchro-modale transportopdrachten uit te voeren.

Inhoud

Tijdens deze opleiding maken de Zelco lesgevers/consultants je vertrouwd met de activiteiten in een transport-, expeditie en/of importafdeling. Na de opleiding zal je beter zicht hebben op de verschillende transportmodi en de keuzeparameters die een invloed hebben op het organiseren van transport in jouw organisatie.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Kenmerken, aspecten, organisatievormen van transportmodi over water, lucht spoor
 • Kenmerken en organisatie van continentaal en intercontinentaal transport
 • Incoterms 2020
 • Verzekeringen
 • Overdracht van verantwoordelijkheid
 • Fiscale en douane aspecten
 • Kostenstructuren van de transportmodi
 • Data analyse en keuze van de transportoplossingen
 • Synchro-modale oplossingen en trade offs
 • Tracking en tracing
 • Control tower en POD
 • Digitale evoluties, trends, duurzaamheid

Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om:

 • transport over water, lucht, spoor te organiseren, aan te sturen en in detail uit te voeren
 • digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren
 • kosten en service in optimale balans te krijgen
 • mee te werken aan een uitbestedingsdossier
 • de complexiteit van multimodale oplossingen te onderkennen en aan te sturen
 • een taak op te nemen als dispatcher of transportplanner
 • optimale oplossingen uit te werken voor complexe transportstromen
 • administratieve afwerking en opvolging te begrijpen en uit te voeren

Doelgroep en Organisatie

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een rol speelt in het operationeel organiseren, aansturen en/of uitvoeren van multimodale transportstromen. Transportplanners, dispatchers, transportmanagers, warehouse managers, supply chain specialisten, cost controllers, administratieve afhandelaars, en alle functies die met transport over lucht, water en spoor in aanraking komen.

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants die nood hebben aan een praktisch inzicht in het syncromodaal transport komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 5 workshops van telkens ongeveer 4 uur worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal. De workshops vinden plaats in één van onze klaslokalen, met de mogelijkheid om virtueel deel te nemen. De keuze is aan jou.

Prijs

De opleiding kost € 1950 excl. BTW.

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

Programma

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + inleiding + specifieke aspecten van de 3 transportmodi
 • E-learning: Juridische & technische aspecten, tussenpartijen, incoterms, documenten
 • Workshop 2: Vervoer over water: short sea, deep sea, binnenvaart
 • E-learning: Organisatie en kostenfactoren van transport over water
 • Workshop 3: Case study
 • E-learning: Infrastructuur, administratie, kosten transport lucht/spoor
 • Workshop 4: Praktijk van lucht & spoorvervoer
 • E-learning: Basisconcepten voor multimodaal vervoer + evaluatie
 • Workshop 5: Case study + kostenbeheersing + control tower + trends voor synchro-modaal transport

Je bepaalt zelf op welke manier je de workshops volgt: in onze virtuele klas, in het Zelco klaslokaal, of je combineert de twee.

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar.

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Start datum Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Transport water, lucht, spoor 25/11/2024

9/12, 23/12, 6/1 en 20/1/2025

Fysiek 5 Workshops Eeklo of online

Onze partners