Logistiek advies

Zelco Logistics bestaat uit een team van ervaren logistieke experten, die graag hun kennis delen met jou. Je kan bij ons terecht voor logistiek advies onder de vorm van consultancy, audit, co-management, coaching of een opleiding.

Onze consultants delen graag hun kennis en ervaring om de logistieke werking van jouw bedrijf te verbeteren. Ze hebben jarenlange praktijkervaring in het (re)organiseren van magazijnen, optimaliseren van voorraden, het verbeteren van klantenservice, het stroomlijnen van productie, het plannen en realiseren van transport, de keuze van logistieke partners, het selecteren en invoeren van aangepaste software systemen, het begeleiden en de invoering van de verandering enz.


We vermelden hier enkele pijlers van onze aanpak:

 • neutraal advies in het belang van de klant
 • duidelijke en diepgaande observatie en analyse van de problematiek, de opportuniteiten en doelstellingen
 • diepgaande data-analyse met nadruk op flows en kosten
 • optimale samenwerking met de lokale teams
 • de integrale aanpak waarbij gekeken wordt naar de optimale afstemming van processtappen
 • aangepaste state of the art oplossingen en digitale optimalisatie


Neem met ons contact voor verdere informatie.

Onze aanpak

Bij Zelco vertrekken wij bij de uitbouw van onze adviezen vanuit de huidige situatie en de doelstellingen van het management. We zoeken dan naar de unieke 'state of the art' oplossing die de toekomst van de onderneming veilig stelt. Om dit te kunnen doen, starten we door te luisteren en de huidige manier van werken te observeren en te begrijpen. We onderbouwen dit alles met een diepgaande data-analyse en werken dan samen met de organisatie het uiteindelijke voorstel en het implementatieplan uit.

Benieuwd hoe we zo een project aanpakken? We lichten je graag de verschillende stappen toe:

1. Het vooronderzoek

We gaan van start met een verkennend gesprek waarin we kennis maken met de personen die zullen betrokken worden in het project. Dit gaat verder dan de logistiek manager: vaak zijn ook andere afdelingen betrokken. Zoals IT (wanneer het gaat over logistieke softwarepakketten zoals een WMS of ERP), aankoop, productie, sales…

We luisteren aandachtig naar het verhaal, jouw verhaal, en naar de noden en doelstellingen van het bedrijf en we vervolledigen onze kennismaking met een eerste korte observatie van de operationele werking. Dan zijn we klaar om een gedetailleerd voorstel uit te werken. Daarin wordt onze aanpak in detail beschreven en wordt een schatting gemaakt van de tijd die we daarvoor nodig hebben. We bepalen duidelijk de doelstellingen en de deliverables.

Tijdens het vooronderzoek wordt de probleemstelling duidelijk afgelijnd en wordt een plan van aanpak voorgesteld dat na verfijning de basis vormt voor de optimale samenwerking.

2. De adviesopdracht : Het concept en de visie

De Kick off

Het project gaat van start met een Kick Off sessie waarbij alle leden van het project team betrokken worden. Die heeft tot doel om kennis te maken en het project voor te stellen en te bespreken hoe we tewerk willen gaan in samenwerking met de teams, en hoe we het project willen opvolgen en aansturen.

De observatie op het 'terrein'

Nu gaat het project echt van start en gaan we met een diepgaande observatie een eerste analyse maken de huidige werking. We bestuderen de flows en processen in detail en vragen de nodige data op. We zorgen ervoor dat we een heel goed beeld hebben van de werking van het bedrijf en ook van de informatieondersteuning die noodzakelijk is om de flows aan te sturen.

Door tijdens die fase veel aandacht te besteden aan de mening en de ervaringen van de operationele mensen kunnen we niet alleen reeds vroeg bepaalde hindernissen en verzuchtingen onderkennen maar kunnen we ook een klimaat van vertrouwen scheppen dat later van belang kan zijn voor het succesvol invoeren van de nieuwe oplossingen en begeleiden van het change management.

De data-analyse vormt de basis voor de volgende fase

In deze stap gaan we de resultaten van de observatie en van de analyse onderbouwen met de nodige cijfermatige gegevens. Op basis van allerlei data, kunnen we nauwkeurige analyses maken van ingaande en uitgaande flows en van de voorraden die nodig zijn om die in evenwicht te brengen.

Bijzondere aandacht gaat hier ook naar de snelheid van die flows en naar de inschatting van de klantenservice en de productiviteit en dit voor alle aspecten van de problematiek.

Brainstorming rond de resultaten met het project team

Kortom we zijn nu klaar om een duidelijk beeld te krijgen van de AS IS situatie en ook van de opportuniteiten die zich aanbieden voor de verdere uitwerking van het project. We kunnen nu alles in detail bespreken met het project team en de informatie verduidelijken en verfijnen. Bovendien gaan we ook op zoek naar de grote lijnen van mogelijk oplossingen. We zoeken niet naar 'rocket science' maar naar praktische 'state of the art' oplossingen die rekening houden met de draagkracht van de onderneming en die in realistische veranderstappen kunnen gerealiseerd worden.

Opbouw van de visie en het actieplan

Kortom we zijn nu klaar om een duidelijk beeld te krijgen van de AS IS situatie en ook van de opportuniteiten die zich aanbieden voor de verdere uitwerking van het project. We komen op die manier tot een duidelijke visie op de sterktes en de zwaktes van de organisatie en zijn nu klaar om de visie voor de toekomst af te lijnen en het actieplan op te bouwen.

Interactieve presentatie voor het management

De interactieve presentatie van de bevindingen van het project team over de huidige situatie en over de verbeter domeinen of de 'areas of improvement ' vormt het sluitstuk van deze belangrijke fase in het verbeterproject. We nemen ruimschoots de tijd om alle aspecten van het project met het management door te spreken en uitvoering van gedachte te wisselen over de toekomstvisie en het actieplan. Op manier komen we tot een duidelijk afgelijnd concept dat na goedkeuring door het management de basis vormt voor de verdere toekomst van het bedrijf.

3. De realisatie van het concept

In de derde fase wordt de oplossing samen met de lokale teams volledig uitgewerkt en wordt de problematiek in de diepte aangepakt om het vernieuwde concept stap voor stap te realiseren. De ervaring en de expertise van onze consultants wordt op die manier ook in deze fase verruimd met de inbreng van de lokale teams, zodat we ook bij de realisatie een uniek concept kunnen opbouwen dat snel praktisch toepasbaar wordt.

Hierbij is het belangrijk dat de hele organisatie, het hele bedrijf, betrokken wordt bij de uitbouw van de optimale oplossing. Iedereen moet dezelfde visie voor ogen hebben, en een rol kunnen spelen in de uitvoering van het concept. Dit vormt de basis voor onze visie op het verandertraject of het 'change management'.

Het concept wordt dus samen met het lokale team opgebouwd en geeft duidelijke antwoorden op vragen rond:

 • de optimalisatie van de klantenservice
 • bepaling van de verantwoordelijkheden
 • optimalisatie van productieplanning, voorraadniveaus, distributienetwerken etc.
 • optimale werking van het magazijn
 • keuze van het systeem voor de ondersteuning van de operationele en financiële controle
 • ...

Dit is de basis voor de visie op de logistieke activiteiten voor de komende jaren.

4. Realisatie en het co-management

Dit is vaak de laatste stap in een consulting project. Wanneer er een duidelijke visie bestaat, kan het veranderingsproces beginnen. Veranderingen worden best begeleid door ervaren managers. Zij hebben bij voorkeur zowel de nodige technische als people skills. Dit kunnen managers binnen de organisatie zijn, of deze rol kan opgenomen worden door het Zelco team.

Daarnaast moet ook de nodige opleiding voorzien worden voor de medewerkers om mee te zijn in het nieuwe denken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Doorheen de jaren hebben we tal van consulting projecten tot een goed einde gebracht. We deden dit voor grote en kleine bedrijven, in binnen- en buitenland en in allerlei sectoren. Onze logistieke consultants hebben dus een brede waaier aan kennis opgedaan, die ze graag delen met jou.

Onze klanten vroegen ons om advies in verschillende logistieke deelgebieden:

Magazijnbeheer

We hielpen tal van klanten bij de (re)organisatie van hun magazijn:

 • Optimalisatie van het bestaande magazijn
 • Volledig nieuwbouwproject van een magazijn: bepaling van de locatie, magazijn lay-out, orderpick strategieën, de keuze van de logistieke partners …
 • Ondersteuning in de keuze en implementatie van een warehouse management system (WMS)
 • Design en organisatie voor conventionele en gemechaniseerde magazijnen
 • KPI’s binnen het magazijn bepalen
 • Flows van retourgoederen (reverse logistics)
 • Kostenbesparingen binnen het magazijn
 • Magazijnautomatisatie en robots in het magazijn
 • Samengaan tussen B2B en B2C
 • Ergonomisch orderpicken dankzij onze pickharken

Productiemanagement

Ook in de productie speelt logistiek een grote rol. Een correcte productieplanning is dus erg belangrijk. Bij ons kan je terecht voor advies rond:

 • Aankoopbeleid en herbevoorrading
 • Productiebeleid en productieplanning
 • Optimalisatie van het productieproces en de productiekost
 • MRP: Hoe kan ik mijn materiaal en capaciteit best plannen?
 • Keuze en implementatie van een Productiesysteem
 • Hoe kunnen we moderne technologie gebruiken om de productieplanning te optimaliseren?
 • Prioriteiten en Productie 4.0

Supply chain management

De noden van onze klanten zijn heel uiteenlopend. Sommigen hebben nood aan ondersteuning in een specifiek domein, voor andere klanten pakken we het project ruimer aan, en nemen we de hele supply chain onder handen. Voor hen gaan we stap per stap de hele supply chain optimaliseren:

 • Wat zijn de componenten en doelstellingen van mijn supply chain?
 • We maken een analyse van de voorraden en het magazijnbeheer.
 • We brengen het transport- en distributienetwerk in kaart en bekijken waar we dit kunnen verbeteren.
 • We bekijken de typologie en planningstechnieken van het productiesysteem.
 • Zo kunnen we de hele logistieke keten van je organisatie analyseren en beter stroomlijnen

Sluiten bovenstaande ervaringsgebieden niet volledig aan bij jouw noden?

Je kan ook bij ons terecht voor specifieke logistieke softwaretoepassingen, een operationele audit en allerlei workshops.

Operationele audit

Ook voor een operationele audit en het identificeren van verbeterpunten kan je beroep doen op onze logistieke consultants.

 • Strategische en operationele audit van de logistieke functies
 • Operationele audit van het informatiebeleid
 • Algemene beleidsevaluatie en benchmarking

Voorraadbeheer

In tijden van “just in time” en “lean”, wil iedereen zijn voorraden zoveel mogelijk beperken. Toch zijn er factoren die ervoor zorgen dat je een bepaalde veiligheidsvoorraad wil aanleggen. Een moeilijk vraagstuk, maar wij helpen jou graag met de oplossing. We deden al projecten rond:

 • Aankoopbeleid en herbevoorrading
 • Optimalisatie van de voorraadkost
 • Welk bestelmodel past in mijn organisatie?
 • Hoe bepaal ik mijn veiligheidsvoorraad?
 • Welke voorspellingstechnieken zijn er?
 • Praktische uitwerking van een Smart bestelsysteem

Transport- en distributieplanning

Heel wat bedrijven worstelen met het organiseren van transport. Wij bieden onze klanten graag de nodige ondersteuning om hun transportorganisatie te optimaliseren:

 • Aankoop van transport: Welke partner kiezen (1PL, 2PL, 3PL of zelfs 4PL)? Waarop moeten we letten? Welke KPI’s kunnen we stellen?
 • Optimaliseren van rittenplanning en de beladingsgraad
 • Optimaliseren van de transportkosten
 • Hoe omgaan met reverse logistics
 • Wettelijk kader van transport: Reglementering van het wegtransport, ladingzekering …
 • Ondersteuning in de keuze en implementatie van een transport management system (TMS)Software
 • Opbouw van een Control Tower voor tracking, tracing en visualiseren van flows en kosten

Praktische Tools

Aangezien we vaak te maken kregen met gelijkaardige uitdagingen op gebied van magazijnmanagement en voorraadbeheer, hebben we zelf enkele eenvoudige tools ontwikkeld die jullie kunnen helpen bij het beheer van de voorraden en het magazijn.

 • Warehouse Optimiser Z voor de optimale inplanting van je magazijn.
 • Locator Z voor het vastleggen en sturen van de goederenstroom binnen je organisatie.
 • Warehouse Analysis Z voor een optimale magazijnorganisatie
 • Order Z voor het optimaliseren van je voorraden
 • Ergonomische Picktool

Workshops en trainingen

Zelco Logistics heeft doorheen de jaren een uitgebreid opleidingsaanbod uitgebouwd. Je kan bij ons terecht voor diepgaande workshops zoals:

 • Integrale logistiek
 • Voorraadbeleid
 • Productieplanning
 • Magazijn lay-out en -management
 • Fysieke distributie en transport
 • PC-gebruik voor logistieke toepassingen
 • Kwaliteit in de logistiek

Wil je meer weten?

Contacteer voor meer info

Onze klanten

Onze partners

Ontdek onze expertisedomeinen

 1. Supply chain management

 2. Magazijnmanagement

 3. Voorraadbeheer

 4. Productieplanning

 5. Transportmanagement

Laatste nieuws