Gecertificeerd transportplanner

Na deze opleiding mag je jezelf Gecertificeerd transportplanner noemen!
Een perfecte opleiding voor wie wil doorgroeien tot transportmanager. Onze opleiding gecertificeerd transportplanner stoomt je volledig klaar voor een bloeiende carrière in transport!

Inhoud

Deze opleiding is het neusje van de zalm voor al wie zich wil voorbereiden op het nemen van ruime verantwoordelijkheden en het plannen van lokale en intercontinentale transporten. Alle topics die van belang zijn komen aan bod en worden op een praktische manier benaderd.

Enkele onderwerpen die tijdens deze opleiding aan bod komen:

MODULE WEGVERVOER

 • Doelstellingen en dimensies van het vervoer over de weg
 • Kenmerken, aspecten, organisatie, regelgeving van wegvervoer
 • Levenscyclus van een zending en functies binnen wegvervoer
 • Transportdossier ondersteuning door een TMS
 • Rij- en rusttijden & planning van routes en ritten
 • Ontbinding en uitvoering van de transportopdracht
 • Ladingzekering
 • Kostenstructuur en optimalisatie
 • Data-analyse en keuze van de transportoplossingen
 • Outsourcing of insourcing
 • Tracking, tracing, control tower en POD, digitale trends

MODULE MULTIMODAAL VERVOER

 • Kenmerken, aspecten, organisatievormen van transportmodi
 • Kenmerken, aspecten, organisatie van intercontinentaal transport
 • Incoterms 2020, Verzekering, Overdracht verantwoordelijkheid
 • Fiscale en douane aspecten
 • Kostenstructuren van de transportmodi
 • Data analyse en keuze van de transportoplossingen
 • Intermodale oplossingen en trade offs
 • Tracking en tracing
 • Control tower en POD, digitale trends

ASSESSMENT EN CERTIFICATIE

 • open boek examen vervoer over de weg
 • open boek examen multimodaal vervoer
 • presentatie van een transportproject in het eigen bedrijf


Doelgroep en Organisatie

Deze opleiding richt zich tot iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor het transportmanagement of de dispatching. Transportplanners, dispatchers, transportmanagers, warehouse managers, supply chain specialisten, cost controllers en alle functies die met transport in aanraking komen.

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants die nood hebben aan een praktisch inzicht in het transport komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 14 digitale workshops of de 10 fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

De opleiding wordt aangevuld met praktische case studies waar de deelnemers in groep en of individueel specifieke opdrachten uitvoeren.

Het assessment en de certificatie bestaan uit een open boek examen en de presentatie van de oplossing van een praktische opdracht voor de jury.

We bieden ook de optionele kans om deze opleiding te vervolledigen met een diepgaande masterclass douane & accijnsen

Prijs

Digitaal programma 14 online workshops 3.500€ + btw

Klassikaal programma met 10 fysieke workshops 4.000€ + btw

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

14 Digitale workshops

Het digitaal programma heeft een totaal van 14 digitale workshops + e-learning en bestaat uit:

 • Module transportmanagement wegvervoer
  5 digitale workshops
 • Case study + assessment
  1 digitale workshop
 • module transport over water, spoor en lucht
  5 digitale workshops
 • Case study + assessment
  1 digitale workshop
 • Integrale case study + assessment en certificatie
  2 digitale workshops

Optioneel:

 • Module douane & accijnzen
  5 digitale workshops

10 Fysieke workshops

Het fysiek programma heeft een totaal van 10 fysieke workshops + e-learning en bestaat uit:

 • Module transportmanagement wegvervoer
  3 fysieke workshops
 • Case study + assessment
  1 fysieke workshop
 • module transport over water, spoor en lucht
  3 fysieke workshops
 • Case study + assessment
  1 fysieke workshop
 • Integrale case study + assessment en certificatie
  2 fysieke workshops

Optioneel:

 • Module douane & accijnzen
  3 fysieke workshops

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Gecertificeerd Transportplanner - digitaal

02/02, 16/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 08/06, 15/06 en 22/06 2022

Online 14 Workshops Digitaal

Onze partners