Consulting stap voor stap

1. Het vooronderzoek

We gaan van start met een verkennend gesprek waarin we kennis maken met de personen die zullen betrokken worden in het project. Dit gaat verder dan de logistiek manager: vaak zijn ook andere afdelingen betrokken. Zoals IT (wanneer het gaat over logistieke softwarepakketten zoals een WMS of ERP), aankoop, productie, sales…

We luisteren naar het verhaal en de noden en vervolledigen onze kennismaking met een eerste korte observatie van de operationele werking. Dan zijn we klaar om een gedetailleerd voorstel uit te werken. Daarin wordt onze aanpak in detail beschreven en wordt een schatting gemaakt van de tijd die we daarvoor nodig hebben. We bepalen duidelijk de doelstellingen en de deliverables.

Tijdens het vooronderzoek wordt de probleemstelling duidelijk afgelijnd en wordt een plan van aanpak voorgesteld dat na verfijning de basis vormt voor de optimale samenwerking.

2. Observatie en data-analyse

Het project gaat pas echt van start wanneer we overgaan tot de observatie. We bestuderen de flows en processen in detail en vragen de nodige data op. We zorgen ervoor dat we een heel goed beeld hebben van de werking van het bedrijf. Op basis van allerlei data, kunnen we nauwkeurige analyses maken (bv. hoeveel artikelen komen per dag binnen in het magazijn, hoeveel gaan er per dag buiten in het magazijn…).

Deze data-analyse vormt de basis voor de volgende fase.

3. Het concept

In de derde fase wordt de oplossing volledig uitgewerkt. Aan de hand van observaties, interviews en diepgaande data analyses wordt de problematiek in de diepte aangepakt. De voorstellen worden in samenwerking met het management en de medewerkers opgebouwd en het vernieuwde concept wordt volledig uitgewerkt. De ervaring en de expertise van onze consultants wordt op die manier verruimd met de inbreng van de lokale teams. Op die manier komen we voor elke tot een uniek concept dat snel praktisch toepasbaar wordt.

Hierbij is het belangrijk dat de hele organisatie, het hele bedrijf, betrokken wordt bij de uitbouw van de optimale oplossing. Iedereen moet dezelfde visie voor ogen hebben, en een rol kunnen spelen in de uitvoering van het concept.

Het concept wordt dus samen met het lokale team opgebouwd en geeft duidelijke antwoorden op vragen rond:

 • de optimalisatie van de klantenservice
 • bepaling van de verantwoordelijkheden
 • optimalisatie van productieplanning, voorraadniveaus, distributienetwerken etc.
 • optimale werking van het magazijn
 • keuze van het systeem voor de ondersteuning van de operationele en financiële controle
 • ...

Dit is de basis voor de visie op de logistieke activiteiten voor de komende jaren.

4. Realisatie en het co-management

Dit is vaak de laatste stap in een consulting project. Wanneer er een duidelijke visie bestaat, kan het veranderingsproces beginnen. Veranderingen worden best begeleid door ervaren managers. Zij hebben bij voorkeur zowel de nodige technische als people skills. Dit kunnen managers binnen de organisatie zijn, of deze rol kan opgenomen worden door het Zelco team.

Daarnaast moet ook de nodige opleiding voorzien worden voor de medewerkers om mee te zijn in het nieuwe denken.

Onze partners

Ontdek onze expertisedomeinen

 1. Supply chain management

 2. Magazijnmanagement

 3. Voorraadbeheer

 4. Productieplanning

 5. Transportmanagement

Laatste nieuws