Projectplanning in de praktijk

Deze praktijkopleiding geeft de projectplanner een volledig en praktijkgericht inzicht in alle aspecten van het planningsproces. Ze is opgebouwd als een vervolgtraject op de opleiding productiemanagement en kan afgerond worden met een assessment en certificatie.

Inhoud

Deze opleiding 'projectplanning in de praktijk' bouwt voort op de concepten die in de opleiding 'lean productiemanagement' aan bod komen en biedt een stevig houvast om niet alleen diverse planningsvormen te leren begrijpen maar ook om ze met kennis van zaken in de praktijk te kunnen invoeren en verbeteren.

Tenslotte biedt de digitale transformatie nieuwe concepten en oplossingen die ons in staat stellen om de voortgang van het projectplan duidelijk te visualiseren en de opeenvolgende processen beter op mekaar af te stemmen.

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op onderwerpen zoals:

 • Planningstechnieken en lean concepten voor projectplanning
 • Praktische uitwerking van een project plan.
 • Praktische toepassing van projectplanning in de 'bouw'
 • Aansturing en opvolging van het project plan
 • Methodes voor aanvoer van materialen en de impact op lay-out en veiligheid
 • evenwicht tussen goederenstromen, 'people flows' en informatieflows
 • Voorraadbeheer en bestellen voor een project
 • Software voor project planning
 • Concepten en Software voor opvolging, aansturing en administratie van projecten.
 • Kwaliteit, veiligheid, productiviteit, duurzaamheid
 • Digitale transformatie
 • Wat kunnen projectplanners leren van productieplanners?
 • Case study met praktische uitwerking van een planning en een aansturing van projecten

Doelgroep en Organisatie

'Projectplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen. Veelal worden de competenties onderschat die nodig zijn om een project op tijd en binnen het vooropgestelde budget te kunnen opleveren. Maar vooral het optimaliseren van de materiaalstromen wordt dikwijls stiefmoederlijk behandeld. Moeilijkheden met de lay-out van de werf, ontbrekende componenten, moeilijke aanleveringen, onevenwicht tussen 'people flows' en 'material flows' zijn maar enkele voorbeelden van efficiëntieverliezen die we best kunnen vermijden. Er is dus grote nood aan goed opgeleide projectplanners die het gehele proces kunnen aansturen op een productieve manier.

Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd niet alleen voor projectplanners voor productie en bouw maar ook voor planners van informatica projecten, evenementen, transformaties, onderzoeksprojecten, enz... Ook productiemanagers, operationeel managers, supply chain medewerkers en logistieke medewerkers kunnen hun gading vinden in deze opleiding. Ook softwarespecialisten, consultants, trainers, accountants controllers, projectmanagers en allen die nood hebben aan een praktisch inzicht in het aansturen en plannen van projecten komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Hier wordt ook actief gebruik gemaakt van voorbereidende oefeningen in MS-excel om de begripsvorming te ondersteunen en de deelnemers voor te bereiden op de workshops. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 3 workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staan in de workshops steeds centraal.


Prijs

De opleiding met digitale workshops kost € 1200 excl. BTW.

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen, animatievideo's en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

Programma

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + technieken voor projectplanning met voorbeelden uit de bouw + opstart case study
 • E-learning: Leersite projectplanning in de praktijk + software voor aansturing en administratie
 • E-learning: Voorbereiding case study praktische planning en aansturing van projecten
 • Workshop 2: Bespreking case study + impact op werfplanning + lay-out en veiligheid
 • E-learning: Concepten voor bestellen en aanvoeren van materialen en gereedschappen / machines
 • E-learning: Lean concepten voor opvolging, aansturing en administratie van projecten
 • Workshop 3: Afwerking case study + kostbeheersing + KPI + digitale transformatie

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar.

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Start datum Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Hier komen alle eerstvolgende opleidingen van zodra die zijn ingepland.

Onze partners