Productieplanning in de praktijk

Deze praktijkopleiding geeft de productieplanner een volledig en praktijkgericht inzicht in alle aspecten van het planningsproces. Ze is opgebouwd als een vervolgtraject op de opleiding productiemanagement en kan afgerond worden met een assessment en certificatie.

Inhoud

'Productieplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen. en er is een grote nood aan een praktijkgerichte opleiding voor productieplanners. Veelal wordt de job geleerd op de werkplek en de kennis wordt vaak overgedragen zonder een duidelijke onderbouw. Het kan dus voorvallen dat de productieplanner het totaaloverzicht mist. Nochtans is dit overzicht noodzakelijk om de bestaande methodes binnen het bedrijf te verbeteren en soms fundamenteel in vraag te stellen.

Deze opleiding 'productieplanning in de praktijk' bouwt voort op de concepten die in de opleiding 'productiemanagement' aan bod komen en biedt een stevige houvast om niet alleen diverse planningsvormen te leren begrijpen maar ook om ze met kennis van zaken in de praktijk te kunnen invoeren en verbeteren.

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op onderwerpen zoals:

 • Praktische uitwerking van een project plan.
 • Praktische toepassing van projectplanning in de 'bouw'
 • Aansturing en opvolging van het project plan
 • Methodes voor aanvoer van materialen en de impact op lay-out en veiligheid
 • Software voor project planning
 • Wat kan de productieplanner leren van 'projectplanning'
 • Praktische uitwerking van een productieplan voor de voedingsindustrie en de proces-industrie
 • Hoe bouw ik een 'bottom up' planning op?
 • Evenwicht tussen voorraad en capaciteit
 • Kwaliteit, veiligheid, productiviteit, ecologie
 • Praktische uitwerking van een productieplan voor de job shop en de assemblage
 • Praktische uitwerking van een dynamisch prioriteitenplan
 • Reactietijd, Doorlooptijd, batchgrootte, Tussenvoorraden
 • Dagplan, weekplan, maandplan
 • Inschatting van de capaciteitsbehoefte
 • Kostenbeheer in de productie
 • Planningstechnieken en lean concepten
 • KPI voor opvolging en aansturing
 • Digitale transformatie

Doelgroep en Organisatie

De industrie heeft nood aan planners die kunnen meedenken met de klant. Ze moeten echter ook in staat zijn om een optimale balans te vinden tussen klantenservice en een vlot gestroomlijnde organisatie die efficiënt omgaat met alle kosten en beschikbare middelen. Bovendien moet de planner niet alleen soepel en reactief kunnen inspelen op dagdagelijkse evoluties, maar ook vlot met de 'vloer' kunnen communiceren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verzuchtingen van de medewerkers. Er zijn bovendien heel wat moeilijke theoretische concepten die niet altijd zomaar in de praktijk kunnen worden toegepast. Tenslotte biedt de digitale transformatie nieuwe concepten en oplossingen die ons in staat stellen om de voortgang van het productieplan duidelijk te visualiseren en de opeenvolgende processen beter op mekaar af te stemmen.

Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd voor productie- en projectplanners. Ook productiemanagers, operationeel managers, supply chain medewerkers en logistieke medewerkers kunnen hun gading vinden in deze opleiding.

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants en allen die nood hebben aan een praktisch inzicht in het aansturen en plannen van productie komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Hier wordt ook actief gebruik gemaakt van voorbereidende oefeningen in MS-excel om de begripsvorming te ondersteunen en de deelnemers voor te bereiden op de workshops. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 5 workshops van telkens ongeveer 4 uur worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staan in de workshops steeds centraal. De workshops vinden plaats in één van onze klaslokalen, met de mogelijkheid om virtueel deel te nemen. De keuze is aan jou.


Prijs

De opleiding kost € 1950 excl. BTW.

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

Programma

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + technieken voor projectplanning + opstart case study voeding / proces
 • E-learning: Technieken voor productieplanning met voorbeeld uit de voedings- en procesomgeving
 • E-learning: Voorbereidende case study
 • Workshop 2: Praktische aansturing van productieplan + impact op lay-out en veiligheid + bespreking case study
 • E-learning: Concepten voorraadbeheer en toelevering naar de productielijn
 • E-learning: Verdere uitwerking case study voeding / proces
 • Workshop 3: Afwerking case study voeding / proces + opstart en aansturing van productie in job shop
 • E-learning: Technieken voor productieplanning in job shop en assemblage
 • E-learning: Voorbereiding case study job shop omgeving
 • Workshop 4: Praktische uitwerking productieplanning job shop en assemblage + impact op voorraad en lay-out
 • E-learning: Case productieplanning job shop en assemblage + lean technieken voor planning en aansturing
 • E-learning: Kosten en KPI in productie + voorraden & toelevering van materialen
 • Workshop 5: Afwerking case planning + invoeren, aansturen en verbeteren van optimale productieplanning

Je bepaalt zelf op welke manier je de workshops volgt: in onze virtuele klas, in het Zelco klaslokaal, of je combineert de twee.

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar.

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Start datum Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Productieplanning 2024/2 25/09/2024

2/10, 9/10, 16/10 en 23/10

Fysiek 5 Workshops Eeklo of online

Onze partners