Missie

ZELCO werd opgericht met het doel:

Bedrijven te ondersteunen bij het stroomlijnen van de organisatie
ter verbetering van de klantenservice en de productiviteit.

ZELCO werkt daartoe met meertalige raadgevers die kunnen terugblikken op een succesvolle management ervaring. Dit bevordert de communicatie met alle geledingen van het bedrijf en laat toe om snel de echte bedrijfsproblemen te doorzien.

ZELCO gaat er eveneens van uit dat de voorgestelde oplossingen en adviezen rekening moeten houden met de bestaande bedrijfscultuur zodat een klimaat van vertrouwen kan geschapen worden dat toelaat om de eventuele veranderingen probleemloos te laten verlopen.

ZELCO verschaft niet alleen de aangepaste oplossingen maar ook het Co-management bij de invoering van een slanke, productieve, flexibele en wendbare organisatiestructuur en bij de uitbouw van systemen, procedures en communicatielijnen die toelaten om snel te reageren op de veranderende marktomstandigheden.

ALFONS VAN ZELE is de stichter van ZELCO. Hij is HANDELS- en BEDRIJFSECONOMISCH INGENIEUR van de KUL (1970) en studeerde eveneens aan de Vlerick Leuven Gent Management School in Gent en aan INSEAD te Fontainebleau. Na meer dan 20 jaar management ervaring bij GIB GROUP en directiefuncties op het vlak van de verkoop, de logistiek en de informatica evolueerde hij verder naar een internationale adviesfunctie voor DISTRIBUTIE- en PRODUCTIE bedrijven.