Is uw onderneming Brexit-ready?

Met de opschorting van het Britse Parlement is de Brexit weer een ‘hot topic’ en ziet het er meer dan ooit naar uit dat we afstevenen op een harde Brexit.

Met de opschorting van het Britse Parlement is de Brexit weer een ‘hot topic’ en ziet het er meer dan ooit naar uit dat we afstevenen op een harde Brexit. We nodigden daarom Douane-expert Kerstien Celis uit voor een woordje uitleg over de mogelijke gevolgen voor Belgische bedrijven wat douaneformaliteiten betreft. Lees hieronder ons interview!

Hoe bent u in contact gekomen met logistiek, en meer bepaald douane?

Ik werkte eerst in de privésector bij een bedrijf dat zowel barcodes als ook standaarden ontwikkelt om de hele supply chain zo optimaal mogelijk te organiseren. Daarnaast werkte ik nog bij een bedrijf dat applicaties voor de haven ontwikkelt, waaronder de douane-applicatie om aangiftes in te sturen. Zo ben ik er eigenlijk geleidelijk aan ingerold. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs, omdat er nog nood was aan iemand met de douane achtergrond die ik had. Hierin vond ik de uitdaging die ik nodig had en het gaf me de kans om een boek te schrijven samen met Josse Verbeken over de douane en accijnzen.

We stevenen af naar een harde Brexit eind oktober. Wat betekent dat en welke gevolgen zijn daaraan gekoppeld?

Bij een harde Brexit valt de douane-unie weg. De douane in België heeft alvast zelf een onderzoek gevoerd over de gevolgen die daarmee gepaard gaan voor haar systemen. Ze verwachten onder andere een stijging van de uitvoeraangiftes van 47%. Als het gaat om invoeraangiftes, zal dit een toename zijn van zo’n 14%. Dit is een immense stijging en gaat gepaard met veel extra administratie.
Deze douaneaangiftes moeten door het bedrijf zelf worden aangemaakt of door externe douane-expediteurs. Vaak zullen bedrijven de aangiftes voor het grootste deel zelf doen en de moeilijke cases doorsturen naar de douane-expediteur. Men weet dat nu ongeveer 40.000 bedrijven handel doen met de UK en 20.000 eigenlijk geen ervaring hebben met in- en uitvoer.
Voor deze bedrijven, die eerder nog niet te maken hadden met uitvoer buiten de Europese Unie, is het dus volledig nieuwe materie en een ingrijpende verandering. Gelukkig kunnen zij daarvoor wel beroep doen op de kennis van de externe douane-expediteurs. Hou er als bedrijf rekening mee dat de douane-expediteurs en andere controle-instellingen zoals het FAVV in oktober zullen kampen met een personeelstekort.
Daarnaast zal je als bedrijf ook invoerrechten moeten betalen om goederen uit de UK in te voeren. Gemiddeld bedragen deze 2%, maar de tarieven kunnen per sector erg wisselen. Zo zal de textielsector te maken hebben met 15% invoerrechten. Voor andere producten gelden dan weer 0% invoerrechten. Ondertussen heeft de Britse Douane een “partnership pack” gelanceerd met heel wat informatie hierover.
Als laatste zijn er ook meer vragen rond incoterms in bepaalde contracten. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een ex-works incoterm zal het voor de klant in de UK moeilijker worden om alles in orde te brengen.


Waar liggen de douane-implicaties voor magazijnen specifiek?

Door de komst van de Brexit zullen extra controles opgeworpen worden bij het kantoor van in- of uitgang en het kantoor van in- of uitvoer. De extra controles gaan gepaard met veel tijdverlies. Om dit te vermijden kun je een aanvraag indienen om je eigen magazijn te laten registreren als goedgekeurde laad- of losplaats. Hierbij krijg je de nodige vergunning die jou toelaten om de controle bij het douanekantoor over te slaan. Je hoeft dus alleen maar de controle aan het kantoor van uitgang in Zeebrugge te passeren. Op deze manier kun je veel tijd besparen!


Bij uitvoer spreken we over een goedgekeurde laadplaats en bij invoer over een goedgekeurde losplaats. Wanneer het transit betreft, dan heet dat toegelaten afzender/bestemmeling.

Hoe kan men zich nu al zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van de Brexit?

De douane heeft zelf al enkele maatregelen genomen om bedrijven voor te bereiden op de komst van de Brexit door hen aan te schrijven met allerlei tips. Helaas is daar tot hiertoe nog (te) weinig reactie op gekomen. Ze raadt zeker aan om hun site te raadplegen. Daarop staat namelijk een tool, de Brexit Impact Scan, waarbij je de gegevens van je bedrijf invult en de tool jou vertelt welke zaken je nog in orde moet brengen.
Zo gaf de douane nog mee om vooraf contact op te nemen met de douane-expediteurs. Zo willen ze vermijden dat iedereen wacht tot oktober en een overrompeling van de douane expediteurs teweeg brengt. Zo zullen bedrijven die nog nooit eerder contact hebben gehad met de douane een EORI-nummer moeten aanvragen. Dat is je bestaand btw-nummer dat wordt erkend in het douanesysteem. Op dit moment duurt zo’n aanvraag een paar dagen, maar wanneer alle 20.000 bedrijven wachten tot eind oktober zullen deze wachttijden verder oplopen. Omdat de Britse overheid een nieuwe douanewetgeving heeft opgesteld die gebaseerd is op de Europese variant, zal je ook een Brits EORI-nummer nodig hebben.
De overheidsorganisatie Flanders Investment and Trade geven hiernaast nog het advies om de openingsuren van jouw douanekantoor al op te zoeken en met hen contact op te nemen. Het is niet altijd evident om te weten onder welk kantoor je valt.
Bedrijven die voor het eerst invoeren, zullen ook in aanraking komen met de Kamer van Koophandel. Zij verstrekt de certificaten van oorsprong voor goederen. Deze certificaten worden regelmatig gevraagd door klanten om een ‘made in’ label te kunnen aanbrengen of om zekerheid te hebben over de oorsprong. Zo wil Saoedi-Arabië bijvoorbeeld niet dat er goederen uit Israël worden ingevoerd, om deze reden vraagt men in dat land steeds om een certificaat van oorsprong.
Wanneer je als bedrijf goederen invoert, zal je invoerrechten en btw betalen bij het binnenkomen van de goederen. Meer en meer wordt de betaling van de btw verlegd naar de kwartaal- of maandaangiftes. Ook daar heb je een vergunning voor nodig, namelijk de ET 14000. Opnieuw is het advies van de douane om tijdig deze vergunning aan te vragen. Wat de invoerrechten betreft, is het belangrijk dat je op een correcte manier de douanewaarde kunt bepalen, zodat je niet te veel invoerrechten betaalt. Intussen zijn alle invoertarieven gepubliceerd. Via dit partnership pack kun je dit opzoeken en ook vereenvoudigde werkingswijzen raadplegen.
Ook zullen bedrijven moeten investeren in gepaste douane-software. Dit is niet nodig wanneer je slechts enkele aangiftes per jaar indient, dan volstaat de PLDA-applicatie nog. Wanneer het aantal aangiftes toch aanzienlijk is adviseert men wel om te investeren in software. Als bedrijf begin je best tijdig met deze gesprekken.

Waar zullen bedrijven op moeten blijven inzetten na 31 oktober?

Blijvende investeringen in software en personeel zijn zeker nodig om de extra douaneformaliteiten af te handelen.
Daarnaast kun je als bedrijf best de AEO-certificaten behalen. Er zijn 2 belangrijke AEO-certificaten, namelijk het AEO custom simplification die te maken heeft met het opstellen van douaneaangiftes. Daarnaast is het AEO Security die de veiligheid van de goederenstromen nagaat en de mogelijke risico’s inschat. Het aanvragen neemt wel wat tijd in beslag, omdat je als bedrijf moet beschrijven hoe je douaneprocessen in zijn werk gaan, over welke handboeken je beschikt en hoeveel ervaren personeel je in dienst hebt. Wel leveren de AEO’s je op lange termijn veel tijdswinst op, omdat je meer structuur aanbrengt. Je bent verplicht alles na te gaan en handboeken te maken, zodat er op lange termijn minder fouten worden gemaakt en nieuwe werknemers sneller zijn ingewerkt.