Douane & accijnzen

Deze masterclass geeft een volledig inzicht in de rol van de voorraden en in de diverse methodes voor het bestellen van producten of het aansturen van productie. We gaan op zoek naar het optimaal evenwicht tussen klantenservice en kost van de voorraden.

Inhoud

De opleiding douane en accijnzen geeft je inzicht in de verschillende basisregels voor de handel van goederen tussen de Europese Unie en niet-Europese landen. Je leert wie de betrokken partijen zijn, wat de basisconcepten zijn van de douanereglementering en hoe een magazijn een rol kan spelen als middel voor het doorgeven van correcte informatie aan de douane.

Deze opleiding is ideaal voor medewerkers van bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met douaneactiviteiten worden geconfronteerd en hier meer inzicht in willen hebben.

Deze topics komen aan bod in de opleiding douane en accijnzen:

 • Basisconcepten van douanereglementering
 • Betrokken partijen
 • Douanemagazijn
 • Tweedelijnscontrole
 • Praktijk van AEO en invoering
 • Exit confirmatie
 • Control tower
 • Digitalisatie

Na afloop van deze opleiding zal je een duidelijk overzicht hebben van het hele douanegebeuren, bent je vertrouwd met het vakjargon en weet je wat de trends zijn op vlak van douane.


Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om:

 • de voorraadparameters te definiëren, te interpreteren en te beïnvloeden om zo de vooropgestelde eindvoorraad en klantenservice te bekomen
 • flexibel om te gaan met wijzigende omgevingsfactoren
 • bewuste keuzes te maken die invloed hebben op de voorraad
 • bestelscenario's te stimuleren

Doelgroep en Organisatie

Deze opleiding is ideaal voor medewerkers van bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met douaneactiviteiten worden geconfronteerd en hier meer inzicht in willen hebben. We denken hier aan administratieve bedienden, medewerkers van de import en export, magazijnmanagers, transportmanagers, planners, medewerkers van de aankoopafdeling, supply chain managers en hun medewerkers.......

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants die nood hebben aan een praktisch inzicht in het voorraadbeheer komen hier voluit aan hun trekken.

Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te nemen en in te oefenen. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline versterkt.

De 5 digitale workshops of de 3 fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Prijs

De opleiding met digitale workshops kost € 1950 excl. BTW.

De opleiding met fysieke workshops kost € 2350 excl. BTW.

Hiervoor krijg je een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en medecursisten kan communiceren!

Subsidiemogelijkheden

Programma 5 digitale workshops

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + douanebeleid & eerste inzicht in de formaliteiten
 • E-learning: Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden
 • Workshop 2: Inleiding tot de 3 kernpunten goederencode, waarde, oorsprong
 • E-learning: Goederencode elektronische kennisgeving, globalisatie en douanemagazijn
 • Workshop 3: Douanewaarde berekenen + rol van het magazijn voor correcte informatie en administratie
 • E-learning: Oorsprong van goederen en impact
 • Workshop 4: Enig document correct invullen praktijk van AEO en invoering+ certificatie + controle
 • E-learning: Exit confirmatie, AEO berichtenflow en digitalisatie, software voor douane administratie
 • Workshop 5: Stappenplan + AEO magazijn, control tower + trends

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden gratis beschikbaar zodat je alles nog eens kan nalezen!

Programma 3 fysieke workshops

 • Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer
 • Workshop 1: Kick off + douanebeleid & eerste inzicht in de formaliteiten
 • E-learning: Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden
 • E-learning: Inleiding tot de 3 kernpunten goederencode, waarde, oorsprong
 • E-learning: Goederencode elektronische kennisgeving, globalisatie en douanemagazijn
 • Workshop 2: Douanewaarde berekenen + rol van het magazijn voor correcte informatie en administratie
 • E-learning: Oorsprong van goederen en impact
 • E-learning: Enig document correct invullen praktijk van AEO en invoering+ certificatie + controle
 • E-learning: Exit confirmatie, AEO berichtenflow en digitalisatie, software voor douane administratie
 • Workshop 3: Stappenplan + AEO magazijn, control tower + trends

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden gratis beschikbaar zodat je alles nog eens kan nalezen!

Eerstvolgende opleidingen

Opleiding Start datum Overige opleidingsdagen Online Workshops Locatie
Masterclass Douane & accijnzen 11/05/2022

18/05, 25/05, 01/06 en 08/06 2022

Fysiek 5 Workshops Gent
Masterclass Douane & accijnzen 16/11/2022

23/11, 30/11, 07/12 en 14/12 2022

Fysiek 5 Workshops Gent

Onze partners