In-company opleiding op maat

Praktische uitwerking van een IN-COMPANY opleiding op maat:

Bij de ontwikkeling van een in-company opleiding op maat worden verschillende fasen doorlopen:

Eerste verkennend gesprek

Zelco gaat in een eerste verkennend gesprek na wat de scope is van de in-company training. Er vindt reeds een eerste brainstorming plaats over de inhoud en de duur van de opleiding..

Voorstudie

Na het verkennend gesprek vindt een diepgaand vooronderzoek plaats van 1 of 2 mandagen. Door observaties en interviews leert de docent de organisatie van heel dichtbij kennen en kan een gedetailleerd inhoudelijk opleidingsprogramma worden opgesteld dat volledig aansluit bij de doelstellingen van het bedrijf en de medewerkers.

Opstellen van inhoudelijk programma

Na de voorstudie ontvangt U het gedetailleerde inhoudelijk programma met een gedetailleerde prijsofferte. Zo komt men tot een definitief opleidingsprogramma dat dan door onze docenten verder wordt voorbereid.

Aantal deelnemers

Om een maximale interactiviteit tussen deelnemers en trainer te bekomen wordt het aantal deelnemers beperkt tot +- 12 medewerkers. Eventueel kan geopteerd worden voor een uitsplitsing van een opleiding in meerdere groepen.

Locatie van de opleiding

Meestal wordt een in-company training in de lokalen van uw bedrijf georganiseerd of op een aangepaste locatie die door het bedrijf wordt gekozen. Belangrijk is daarbij dat de deelnemers zich tenvolle kunnen concentreren op de bespreking van de logistieke concepten. Een opleiding binnen de muren van het bedrijf biedt eventueel als voordeel dat bepaalde aandachtspunten samen met de docent ter plaatse kunnen bekeken en besproken worden.

Kostprijs van een IN-COMPANY opleiding op maat

Bij het realiseren van een In Company training wordt een prijs aangerekend per gepresteerde mandag zowel voor de opleiding als voor het vooronderzoek. Op die manier wordt vanaf 4 à 5 deelnemers de kost voor het bedrijf gunstiger dan een open opleiding. Voor de uitgereikte syllabus wordt een prijs aangerekend per deelnemer en per module. Voor het eventuele gebruik van onze PC’s wordt een prijs aangerekend per PC per dag.

Subsidiemogelijkheden

Zelco Logistics is in het bezit van het Q*For kwaliteitslabel en is bijgevolg een erkend opleidingsinstituut voor de ondernemerschapsportefeuille. U kan misschien ook aanspraak maken op andere subsidiemogelijkheden. Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat. Zij zullen U verder helpen en informeren over de subsidiemogelijkheden die voor U van toepassing zijn.