Management distributie en transport

Doel van de opleiding

Tijdens deze opleiding maken de Zelco lesgevers/consultants je vertrouwd met de activiteiten in een transportafdeling en/of expeditieafdeling.
Na de opleiding zal je beter zicht hebben op de verschillende transportmodi en de keuzeparameters die een invloed hebben op het organiseren van transport in jouw organisatie.

 

Inhoud

 • De 5 dimensies van het wegtransport
 • Transportdossier van opdracht tot afhandeling
 • Rij – en rusttijden, tachograaf, boordcomputer
 • Data analyse en keuze van de transportoplossingen
 • Ontbinding en planning van de transporttaken
 • Retourstromen
 • TMS, track & trace, control tower
 • Trends

 

Doelgroep

Speel je een een rol bij het management van externe transportstromen?
Ben je betrokken in de transport-activiteiten en wil je een verantwoordelijkheid opnemen voor het optimaliseren van de supply chain binnen jouw organisatie?
Of wil je gewoon graag je inzichten en praktische kennis rond distributie aanscherpen zodat je de transportkosten kan reduceren? 

Volg dan zeker deze opleiding transportmanagement!

 

Organisatie

In 5 workshops krijgt u een grondige, indepth opleiding over de rol van het transport in de supply chain. Deze interactieve workshops worden door de cursist voorbereid met e-learning.

Tijdens de e-learning krijgen de cursisten de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen, deze vooraf door te nemen en in te oefenen met enkele korte oefeningen. Docenten zijn bereikbaar zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Cursisten kunnen dan digitaal met de docent en mede-cursisten communiceren als ze dit willen.

De workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. Deze tijd wordt gebruikt om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling.  De workshops kunnen digitaal of klassikaal doorgaan. Bij de digitale aanpak worden alle elementen van een klassikale setting behouden. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Belangrijk: Gezien de maatregelen i.v.m. Covid19 zal de opleiding Transport en distributie in het najaar van 2020 hybride georganiseerd worden. Dit houdt in dat we cursisten de keuze bieden om de workshops op locatie in Eeklo of digitaal vanop afstand mee te volgen.  Op onze locatie in Eeklo kan de opleiding volledig in overeenstemming met de social-distancing maatregelen georganiseerd worden. 

Programma - 5 dagen, aangevuld met preteaching via het Zelco e-learning platform

 

Opstart: Voor we van start gaan met de e-learningsessies en workshops, wordt met elke cursist een korte digitale ondersteuningssessie ingepland. Na deze voorbereidende sessie kan je vlot je weg vinden in het Zelco e-learningsplatform.

Workshop 1: Kickoff, inleiding transport, 5 dimensies en doelstellingen van transport
 • Customer service als startpunt binnen de transportorganisatie
 • Belang van de fysieke distributie 
 • Randvoorwaarden van de fysieke distributie
 • Vervoersmodaliteiten
 • Inter- en multimodale oplossingen
 • Specifiek vervoer
 • Fleet management
E-learning: Juridische en technische aspecten, vergunningen en incoterms
 
Workshop 2: Transportdossier van opdracht tot betaling (order to cash)
 • Transportreglementering en administratie
 • Levenscyclus van een zending - levering
 • Leveringsvoorwaarden (incoterms 2020)
 • Douaneverrichtingen (fiscale aspecten)
 • Transportverzekeringen
E-learning: Basisbegrippen rij- en rusttijden, tachograaf
 
Workshop 3:  Praktijk rij- en rusttijden, tachograaf en impact op de planning
 • Boord computers
 • Operationele transportorganisatie
E-learning:  Ontbinding, planning en uitvoering van een transportopdracht
 
Workshop 4: Praktijk dropsize, routeplanning, keuze transport en case study
 • Verschillende transportmodi en hun toepassingsdomein
 • Keuze van het netwerk
 • Keuze transportleverancier
 • Principes van routeplanning
E-learning: ladingzekering, track & trace en kostenaspecten
 
Workshop 5: TMS, outsourcing, kostenbeheersing, control tower en trends
 • Reverse logistics
 • Informatie en communicatie flow
 • Transport Management System
 • Kostenfactoren van de fysieke distributie
 • Kostprijsberekening van een franco levering
 • Dropsize als kernpunt van de distributieoptimalisatie
 • Strategische distributiebeslissingen
 • Duurzaam en groen transport
 • Transportverpakkingen
Het Zelco e-learningsplatform blijft beschikbaar tot 6 maanden na de opleiding.

 

Data & Locatie

Data: 6, 13, 20 en 27 oktober en 3 november 2020

Locatie: De cursist heeft de keuze om de opleiding op locatie in Eeklo of digitaal op afstand te volgen.

De locatie in Eeklo wordt zo ingericht dat de opleiding gevolgd kan worden in overeenstemming met de social-distancing maatregelen.

Adres: Sportlaan 1, 9900 Eeklo

 

Kostprijs

€1950 (excl. BTW)
 

Subsidiemogelijkheden

1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

2. Via Alimento voor Paritair Comité 118, 119 en 220
Aanvraag in te dienen bij Alimento voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Via LOGOS voor Paritair Comité 226
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van LOGOS

4. Via Cevora
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van Cevora