Topopleiding logistiek manager

De meest complete opleiding voor de logistieke manager. Optimaliseer uw processen met kennis van zaken.

U kan de modulaire programma’s ook afzonderlijk volgen:

 • Magazijnmanagement
 • Voorraadbeheer
 • Productiemanagement
 • Transportmanagement
Toegevoegde waarde van de opleiding

De trend zet zich verder. Meer dan ooit is klantenservice een belangrijke factor binnen het bedrijfsleven. Bedrijven die hun klant niet beschouwen als centrale drijfveer, dreigen hun concurrentiepositie te verliezen. De kracht van een bedrijf bestaat er juist in de logistieke organisatie te richten naar klantenservice. Zowel in een productie omgeving, in het magazijngebeuren, in de transportsector als binnen het domein van het voorraadbeheer moet een evolutie naar dit klantgerichte denken plaatsvinden. Dit is zonder twijfel de belangrijkste uitdaging voor logistieke managers.

In deze opleiding van hoog niveau worden logistieke managers gevormd die in staat zijn om de logistieke processen in de bedrijven volledig te begrijpen, te evalueren, te optimaliseren en met soepele hand te leiden.

Na de opleiding beschikt u niet alleen over een theoretische bagage en een overzicht van praktische technieken en tools. Bovendien wordt ook deze theoretische kennis omgezet in praktische en bruikbare kennis voor uw bedrijf. Wij garanderen U gedurende de volledige opleiding een klankbord en persoonlijke begeleiding bij de docent zodat u in de toekomst met kennis van zaken uw eigen logistieke processen kan analyseren. Na de opleiding zal ook uw referentiekader aanzienlijk verruimd zijn. Meerdere bedrijfsbezoeken verhelderen de aangeleerde concepten en tonen creatieve oplossingen van state of the art bedrijven.

Modulaire opbouw

Naargelang uw eigen interesse en time-management werd gekozen voor een modulaire opbouw van het opleidingsprogramma. Dit betekent dat u niet verplicht bent om alle modules Logistiek Manager te volgen. U kan zelf een inhoudelijk opleidingspakket samenstellen. Wanneer uw interesse bijvoorbeeld niet uitgaat naar productiemanagement, kan u ervoor opteren om deze module niet te volgen. U kan ook slechts één van de voorgestelde modules volgen. Via de modulaire opbouw kan U ook de opleiding spreiden over een langere periode. Het eerste jaar volgt u bijvoorbeeld de modules ‘Magazijnmanagement’ en ‘Planning en Voorraadbeheer’ en het tweede jaar de andere modules.

Zelco - certificaat

Het verwerven van praktische en bruikbare kennis is de belangrijkste troef van deze opleiding. Deelnemers die het volledige programma volgen, krijgen een praktische opdracht over een concreet logistiek probleem in het eigen bedrijf. Gedurende de opleiding kan altijd feedback en ondersteuning gevraagd worden bij de docent. Op het einde van de opleiding wordt deze opdracht en de resultaten voor de hele groep en de Zelco-docenten gepresenteerd. De deelnemers die kunnen aantonen dat de aangeleerde materie ook bruikbare kennis is geworden, ontvangen het Zelco-certificaat.

Zelco - uw logistiek competentiecentrum

Zelco is een logistiek advies- en opleidingsbureau. Reeds 15 jaar ondersteunt Zelco bedrijven bij het stroomlijnen van organisaties ter verbetering van de klantenservice en productiviteit. Naast de consulting opdrachten is Zelco ook hoog aangeschreven voor zijn praktische opleidingen op het vlak van magazijnorganisatie, voorraadbeheer, productiemanagement en transportmanagement.

Deze intensieve opleiding wordt enkel verzorgd door docenten van het Zelco-team. Op deze manier wordt een eenduidige boodschap overgebracht en zijn er geen overlappingen tussen de verschillende opleidingsdagen en -modules.

De docenten van het Zelco-team hebben een jarenlange ervaring in het lesgeven én in het doorvoeren van logistieke optimalisaties voor nationale en internationale bedrijven.

Doelgroep
 • Logistieke verantwoordelijken en logistieke managers die hun kennis en inzichten in de logistieke optimalisatie willen verscherpen.
 • Beginnende logistieke specialisten die snel hun praktische kennis op peil willen brengen.
 • Bedrijfsverantwoordelijken, kaders, consultants, analisten, informatica specialisten, die met de logistieke functies in contact komen en de nodige praktische kennis willen vergaren om op nieuwe uitdagingen te kunnen inspelen.
MODULAIRE OPBOUW

Naargelang uw eigen interesse en time-management werd gekozen voor een modulaire opbouw van het opleidingsprogramma. Dit betekent dat u niet verplicht bent om alle modules te volgen binnen hetzelfde jaar en dat U zelf een inhoudelijk opleidingspakket kunt samenstellen.

MODULE MAGAZIJNMANAGEMENT

DAG 1: Integrale logistiek en rol van het magazijn in de supply chain

 • De vele gezichten van de logistiek
 • Klantenservice als beginpunt van het integrale denken
 • Rol en doel van het magazijn in een integrale logistieke ketting
 • Soorten magazijnen: conventioneel versus geautomatiseerd magazijn, open versus gesloten magazijn, directe versus indirecte uitgifte, onderdelenmagazijn, halffabrikatenmagazijn, eindfabrikatenmagazijn
 • Diepgaande analyse van de verschillende magazijnactiviteiten: uitvoerige bespreking via beeldmateriaal

DAG 2: Lay-out beslissingen

 • Systematic Lay-out Planning: analyse van de goederenstromen en berekening van de transportarbeid
 • Overzicht interne transportmiddelen en beslissingscriteria
 • Overzicht opslagtechnieken en beslissingscriteria
 • Bedrijfsbezoek 1 – bezoek aan een conventioneel magazijn

DAG 3: Werking van het magazijn

 • Gedetailleerde bespreking van de 4 magazijnstructuren: vaste locatiestructuur, variabele locatiestructuur, moveable unit, pick by line
 • Overzicht van productieve orderpicksystemen
 • Routing en orderpicking

DAG 4: Werking van het magazijn

 • Locatiebeheer in een magazijn
 • Hoe plan je de capaciteitsbehoeften van een magazijn?
 • Kostprijsberekening in een magazijnomgeving: hoe bereken je de kost van een palletlocatie en van de inkomende en uitgaande goederenstromen?
 • Bedrijfsbezoek 2 – bezoek aan een geautomatiseerd magazijn

DAG 5: Strategische reflectie en nieuwe trends

 • Functionering van een WMS-systeem: overzicht van de mogelijkheden en de beperkingen van dergelijke systemen
 • Moderne evoluties: AIDC (visies op vlak van automatische identificatie en data communicatie), tracking & tracing; barcodes, EPC
 • Belangrijke meetpunten in de optimale magazijnorganisatie
 • Stappenplan naar een performant magazijn
MODULE VOORRAADBEHEER

DAG 1: Inleiding tot het voorraadbeheer

 • Rol van de voorraden als buffer tussen ongelijke stromen
 • Soorten voorraden
 • Afhankelijke versus onafhankelijke vraag
 • Het voorraadprobleem en de voorraadkosten
 • De optimale bestelhoeveelheid : het EOQ

DAG 2: Het statisch model

 • Principes van het statisch model
 • Uitvoerige bespreking van de parameters van het voorraadbeheer (levertijd, revisietijd, rotatie, servicegraad)
 • Het gebruik van de ABC-analyse in voorraadbeheer
 • Bepaling van de veiligheidsvoorraad, het bestelniveau en het maximum
 • Het managen van voorraad en klantenservice met behulp van het statisch model

DAG 3: Het dynamisch model en voorspellingstechnieken

 • Uitwerking van een dynamisch bestelmodel
 • Praktische voorspellingstechnieken
 • Uitvoerige bespreking van de decompositietechniek: trendbepaling, seizoensbepaling
 • Keuze van de voorspellingstechniek
 • Hoe een voorspellingstechniek opvolgen?

DAG 4: Strategisch voorraadbeheer

 • Ketenbeheersing of multi-level inventory control: optimalisatie van het ‘centraal’ voorraadbeheer
 • Gesynchroniseerd voorraadbeheer
 • Invoering van een automatisch bestelsysteem: functionaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van een automatisch systeem
MODULE PRODUCTIEMANAGEMENT

DAG 1: Introductie

 • Rol en doel van de verschillende soorten productieprocessen
 • Push, pull en push-pull systemen
 • Opbouw van een productieplanningstructuur (Manufacturing Resource Planning)

DAG 2: Materiaalbehoeftenplanning

 • Belang van een bill of material, routing en inventory binnen het planningsgebeuren
 • Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP I)
 • Frozen period
 • Succesfactoren voor betrouwbare en korte doorlooptijden
 • Omgaan met voorraden en work in process

DAG 3: Capaciteitsplanning

 • CRP (Capacity Requirement Planning) (labor/machine)
 • Plannen tegen oneindige en eindige capaciteit
 • Backwards and forward scheduling, bottleneck scheduling
 • Prioriteitsregels
 • Shop floor control en het dynamisch prioriteiten management
 • Planningscyclus en -technieken
 • Analyse van het kritieke pad (CPM en PERT techniek)
 • Bedrijfsbezoek

DAG 4: Productie organisatie

 • JIT, meer dan alleen ‘zero inventory’
 • Praktische uitwerking van een kanban systeem
 • Omgaan met omsteltijden (SMED case)
 • DRP-filosofie
 • Productieplanning in ‘proces’omgeving versus ‘jobshop’ omgeving
MODULE TRANSPORTMANAGEMENT

DAG 1: Optimalisatie van de transportfunctie

 • Belang van fysieke distributie
 • Reverse logistics
 • De verschillende transportmodi en hun toepassingsdomein
 • Juiste keuze van het distributienet
 • Optimale functionering van een distributieplatform
 • Dropsize als kernpunt van de transportoptimalisatie
 • Principes van routeplanning

DAG 2: Reglementering van het transport

 • Transportreglementering: rij- en rusttijden, tachograaf
 • Exportadministratie en documentatie van het transport : CMR, Bill of Lading, CIM, AirWayBill en andere
 • Incoterms
 • Belang van verpakking tijdens transport
 • Overzicht vrachtwagens
 • Overzicht containers
 • Bedrijfsbezoek

DAG 3: Nieuwste trends

 • Boordcomputers en administratiesoftware
 • Ladingidentificatie: SSCC, EAN 128, ODETTE
 • Telecommunicatie, tracking & tracing, EDI
 • Kostprijsberekening van het wegvervoer
MODULE INTEGRALE LOGISTIEKE ORGANISATIE

DAG 1: Integrale Logistiek

 • Principes en werking van de integrale logistiek
 • Logistieke organisatievormen
 • Integrale logistieke systemen
 • Verantwoordelijkheidsmatrix en communicatielijnen

DAG 2: Lean Logistics

 • Logistieke kwaliteit
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Instrumenten van de Integrale kwaliteit
 • Basisprincipes van Lean Logistics
 • Prestatiemeting