Supply Chain Design

Leerdoel

Na deze opleiding heb je inzicht in de keuzeparameters voor de uitwerking en/of verbetering van een supply chain. Je kent de verschillende trade offs op de diverse domeinen binnen supply chain. Je kan de kosten en hun impact op de supply chain definiëren en toepassen. Je kent de verschillende deelelementen van supply chain en kent de invloedsfactoren voor optimale integrale werking. En je kan deze toepassen. Je kent verschillende praktische lean tools en kan deze toepassen.

 

Inhoud

 • Kenmerken, doelstellingen, werking en opbouw  van de supply chain
 • Integratie, typologie van de producten, klanten en ontkoppelpunten
 • Klantenservice als start voor de opbouw van de SC
 • Masterdata en informatiestromen voor aansturing van de SC
 • Rol en aansturing van de voorraden + optimalisatie
 • Rol en aansturing van magazijn + optimalisatie
 • Rol en aansturing van Productie en transport + optimalisatie
 • Concepten voor Lean and Smart supply chains
 • Stappenplan voor de design of re-engineering van de Supply Chain

Doelgroep

De opleiding richt zich dan ook naar logistieke geïnteresseerden die bezig zijn met de totale supply chain van grondstof tot klant, die in het magazijnbeheer, het voorraadbeheer of het productiemanagement willen bijdragen tot het realiseren van vernieuwende concepten om de klantentevredenheid en de kost optimaal te laten evolueren.

 

Organisatie

In 5 sessies krijgt u een grondige, indepth opleiding over de rol van de supply chain. Deze interactieve workshops worden door de cursist voorbereid met e-learning.

Tijdens de e-learning krijgen de cursisten de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen, deze vooraf door te nemen en in te oefenen met enkele korte oefeningen. Docenten zijn bereikbaar zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Cursisten kunnen dan digitaal met de docent en mede-cursisten communiceren als ze dit willen.

De workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. Deze tijd wordt gebruikt om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling.  De workshops kunnen digitaal of klassikaal doorgaan. Bij de digitale aanpak worden alle elementen van een klassikale setting behouden. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Belangrijk: Gezien de maatregelen i.v.m. Covid19 zal de opleiding Supply Chain Management in het najaar van 2020 hybride georganiseerd worden. Dit houdt in dat cursisten de keuze hebben om de workshops op locatie in Eeklo of digitaal vanop afstand mee te volgen. Op onze locatie in Eeklo kan de opleiding volledig in overeenstemming met de social-distancing maatregelen georganiseerd worden.

Programma - 5 dagen, aangevuld met preteaching via het Zelco e-learning platform

 

 

Opstart: Voor we van start gaan met de e-learningsessies en workshops, wordt met elke cursist een korte digitale ondersteuningssessie ingepland. Na deze voorbereidende sessie kan je vlot je weg vinden in het Zelco e-learningsplatform.

 

Workshop 1: Kickoff, doelstelling, componenten en integratie van de supply chain

 • De supply chain
  • Componenten en doelstellingen van de supply chain
  • Nieuwe visies
  • Typologie

 

 • Concepten voor de opbouw van de optimale supply chain
  • Integrale visie en totale kost
  • Reactietijd en ontkoppelpunten
  • Typologie van producten
  • Klantenservice als kernpunt van de opbouw
  • Principes voor de structuur en ontwikkeling van de organisatie
  • Informatiesystemen
  • Fasen in de ontwikkeling van de supply chain

E-learning: Aansturen van de supply chain en concepten voor voorraadbeheer

 

Workshop 2: Strategie voor de voorraden en optimale klantenservice

 • Basisprincipes van het voorraadbeheer
 • Waar voorraad aanhouden

 

E-learning: Concepten voor conventionele en gemechaniseerde magazijnen

 

Workshop 3: De rol van het magazijn als middel voor een optimale klantenservice

 • Rol van het magazijn in de supply chain
 • Basisprincipes voor goed magazijnbeheer
 • State of the art in warehousing

 

E-learning: Concepten voor de optimalisatie van productie en transport

 

Workshop 4: Productie en transport voor een optimale klantenservice

 • Basisprincipes voor het management van productie
 • Typologie van de productiesystemen
 • Planning van productie
 • Voorraadbeheer in de productie
 • Informatiesystemen voor productie
 • Concepten voor lean producties
 • Optimale transportorganisatie
 • De 5 karakteristieken van een goed transport
 • Evaluatie van het transportnetwerk
 • Analyse van het distributienetwerk

 

E-learning: Basisconcepten voor supply chain design

 

Workshop 5: Stappenplan voor supply chain design, control tower en trends

 • Case study: hoe bouw ik mijn eigen supply chain op?
 • Denkpiste voor een persoonlijke aanpak
 • Smart supply chains

 

Het Zelco e-learningsplatform blijft beschikbaar tot 6 maanden na de opleiding.
 

 

Data & Locatie
Data: 21 september - 19 oktober - 9 november - 23 november - 14 december 2020
 

Locatie: De cursist heeft de keuze om de opleiding op locatie in Eeklo of digitaal op afstand te volgen.

De locatie in Eeklo wordt zo ingericht dat de opleiding gevolgd kan worden in overeenstemming met de social-distancing maatregelen.

Adres: Sportlaan 1, 9900 Eeklo

 
Kostprijs
 
€1950 (excl. BTW)

 
Subsidiemogelijkheden
 
1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 10294. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder susidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.
 
2. Tegemoetkoming via IPV voor Paritair Comité 118, 119 en 120
Aanvraag in te dienen bij IPV voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics
 
3. Tegemoetkoming via LOGOS voor Paritair Comité 226.
 
4. Opleidingspremies via Cevora.