Supply Chain Manager

Wil je graag een volledig en diepgaand beeld van de logistieke organisatie?

Dan is deze 23-daagse opleiding Supply Chain Manager perfect voor jou!

De opleiding bestaat uit verschillende modules:

 • Magazijnmanagement 
 • Voorraadbeheer 
 • Supply Chain Process & Project Management 
 • Transport- en Distributiemanagement 
 • Core Management Skills 
 • Lean Productiemanagement en -Planning

Je kan deze cyclus afwerken op een half jaar (dus alle opleidingen onmiddellijk na elkaar), of spreiden over een volledig jaar. 

In deze opleidingen willen we je een heel pak praktische en bruikbare kennis meegeven. We doen dit via een unieke mix van e-learninginteractieve workshops en heel wat opdrachten en cases. Zo combineren we theorie met onze praktijkervaring uit het bedrijfsleven. 

Deze intensieve opleiding wordt verzorgd door docenten van het Zelco-team. Deze hebben hebben een jarenlange ervaring in het lesgeven, maar ook als logistiek consultant in allerlei bedrijven en sectoren.

Programma magazijnmanagement

Sessie 1: Rollen en verantwoordelijkheden binnen de supply chain

 • De verschillende rollen van het magazijn in de supply chain en de toegevoegde waarde
  • De complexiteit van de supply chain vandaag
    - Sales vs productie vs voorraad vs transport
    - Reactietijden
  • Wat betekent klantenservice vandaag?
  • Magazijnen in productie- en distributie omgevingen
 • De verschillende facetten en definitie van warehouse management
  • De rol van de warehouse manager / teamleader / magazijnoperator
  • Dagdagelijkse sturing van het magazijn
  • Pistes van magazijnoptimalisatie
  • De rol van KPI's
 • De basisactiviteiten in het magazijn

Sessie 2: E-learning via het Zelco Internet Platform

 • Interne transportmiddelen: overzicht en beslissingscriteria
 • Opslagtechnieken: overzicht en beslissingscriteria
 • Data Captatie en Communicatie: overzicht en beslissingscriteria
 • De Basisstappen in de werking van het magazijn

Sessie 3 en 4 : Werking en organisatie van het magazijn

 • De basisconcepten van een sterke magazijnorganisatie en basisfunctionaliteiten van een modern WMS
 • Goederenontvangst procedure en planning
 • Locatiebeheer, inplantingsregels en putaway strategieën
 • Planning, creatie en opvolging van orderpickopdrachten
 • Verpakking en consolidatie technieken
 • Inventaris en cycle count
 • Basis concepten van een productieve magazijn lay-out
  • De magazijn zones
  • Werking en organisatie van de verschillende magazijnzones
 • Kwantitatieve analyse van de magazijnprocessen

Sessie 5: Warehouse 4.0

 • Definitie en gebruik van belangrijke KPI's voor het magazijn
 • Magazijnkosten en kostenmanagement
 • Lean concepten toegepast in warehousing
 • Magazijn planning
 • Status management
 • Dynamische prioriteiten management
 • Maximaal gebruik van capaciteit
 • Big data, loT, E-business

 

Programma transportmanagement

Sessie 1: Basisprincipes

 • Customer service als startpunt binnen de transportorganisatie
 • Belang van de fysieke distributie
 • Levenscyclus van een zending - levering
 • Verschillende transportmodi en hun toepassingsdomein
 • Randvoorwaarden van de fysieke distributie
 • Functies binnen het transport
 • Dropsize als kernpunt van de distributieoptimalisatie
 • Keuze van het netwerk
 • Principes van routeplanning
 • Laad- en losvoorzieningen
Sessie 2: E-learning
 • Strategische distributiebeslissingen
 • Tactische transportorganisatie
 • Operationele transportorganisatie
 • Douaneverrichtingen (fiscale aspecten)
 • Transportverzekeringen
 • Leveringsvoorwaarden (incoterms)
 • Vervoersmodaliteiten
 • Inter- en multimodale oplossingen
 • Specifiek vervoer
 • Groen transport
 • ISO Codes 'Derde landen'
Sessie 3: Praktische toepassing
 • Transportreglementering en administratie
 • Incoterms
 • Kostenfactoren van de fysieke distributie
 • Keuze transportleverancier
 • Kostprijsberekening van een franco levering
 • Organisatie van een distributieplatform
 • Transportverpakkingen
 • Bedrijfsbezoek
Sessie 4: Smart Logistics
 • Reverse logistics
 • Informatie en communicatie flow
 • Boord computers
 • Transport Management System
 • Fleet management
 • Virtual inventory management
 • Moderne visies

Programma voorraadbeheer

Sessie 1: Inleiding tot het voorraadbeheer

 • Rol van de voorraden in de supply chain
 • Soorten voorraden
 • De kosten verbonden met het aanhouden van voorraden
 • Voorraadvariabelen
Sessie 2: E-learning op Zelco Platform
 • Het statisch bestelmodel en EOQ
 • Optimale bestelhoeveelheid volgens EOQ model
 • Principes van het statisch model voor optimale bestellingen
Sessie 3: Veiligheidsvoorraad, Statisch en dynamisch model
 • Bepaling van de veiligheidsvoorraad
 • Het managen van voorraad en klantenservice met behulp van het statisch model
 • Verschil statisch en dynamisch model
 • Gesynchroniseerd voorraadbeheer
Sessie 4: Oefeningen op PC

Eigen PC te voorzien.

 • Simulatie-oefeningen
 • Overzicht van praktische voorspellingstechnieken
 • Uitvoerige bespreking van de decompositietechniek: trendbepaling, seizoensbepaling
Sessie 5: Strategisch voorraadbeheer 
 • Ketenbeheersing of multi-level inventory control: optimalisatie van het 'centraal' voorraadbeheer
 • Artikeltypologie ter ondersteuning van strategische keuzes
 • Belang van Bill of Material, routing file en inventory file voor de planning
 • Aansturen van voorraden in een productieomgeving
 • Toelevering van componenten naar de productie
 • Distribution requirement planning

Programma productieplanning

Sessie 1: Introductie

 • Rol en doel van de verschillende soorten productieprocessen
 • Push, pull en push-pull systemen
 • Casematige benadering Pert Planning en het Kritieke Pad
 • Opbouw van een manufacturing planning and control system
Sessie 2: E-learning
 • Opbouw van productiemanagement volgens Vollmann
 • Tijdsfasering 
 • Praktische uitwerking van MRP en CRP
Sessie 3: Planning van Materiaal en Capaciteit
 • Belang van een Bill of Material, routing en voorraden
 • Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP I)
 • Capaciteitsbenutting
 • Planning tegen eindige en oneindige capaciteit
Sessie 4: Aansturen van productie op de vloer
 • Doorsijpelcase
 • CRP (Capacity Requirement Planning) (labor/machine)
 • Backward en forward scheduling, bottleneck scheduling
 • Prioriteitsregels
 • Shop floor control en het dynamisch prioriteiten management
 • Planningscyclus en -technieken
Sessie 5: Productie 4.0
 • Opbouw van een productwiel en OEE
 • Basisprincipes van lean concept binnen productie
 • JIT, meer dan alleen 'zero inventory'
 • Reactiviteit binnen productie
 • Invloed van digitale transformatie op productie
 • Principes productie 4.0
 • Robotica, automatisatie, 3D
 • Big Data en loT