Green Logistics

Groene logistiek voor een betere leefwereld

Waarom deze thematiek

Bedrijven worden in toenemende mate aangespoord om inspanningen te leveren op het vlak van duurzame ontwikkeling. Ook voor de logistieke sector wordt het duurzaam ondernemen een unieke uitdaging. 

Groene Logistiek beperkt zich niet alleen tot het realiseren van een optimale  klantenservice tegen een optimale kost maar zoekt eveneens een evenwicht tussen de economische, ecologische en maatschappij vriendelijke doelstellingen. 
Onder duurzame of groene logistiek verstaan we het organiseren van de noodzakelijke stromen van goederen, diensten en informaties in supply chains, waarbij uitdrukkelijk rekening gehouden wordt met ecologische aspecten zonder de efficiëntie en de service naar de klant uit het oog te verliezen.

Wat mag u verwachten van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers inzicht in de diverse aspecten die green logistics met zich meebrengt. Verder verwerft u een gedegen achtergrond in de mogelijkheden om de logistiek activiteiten in hun organisatie op een  duurzamere manier te organiseren.
De opleiding is een combinatie van theorie, gekoppeld aan praktijk door middel van een case en een praktijkopdracht. De lesdagen zijn zo vastgelegd dat er voldoende tijd voorzien is om de praktijkopdracht uit te werken.

Doelgroep:

Logistieke managers en hun medewerkers, transportplanners, commerciële medewerkers, logistieke specialisten, transporteurs, milieucoördinatoren, duurzaamheidsexperten etc  …

 

1 Maatschappelijke relevantie van groene logistiek

 • Leefbaarheid,  mobiliteit, veiligheid, afvalpreventie, bescherming van het milieu,   een leefbare wereld voor de volgende generaties, kosten en baten
 • De groene driehoek van duurzame logistiek
 • Logistiek is meer dan alleen maar transport
 • De 5 componenten van duurzame logistiek

2 Technische innovaties, vernieuwende oplossingen voor :

 • interne en externe transporten
 • verpakking en conditionering van goederen
 • toelevering in de stadscentra
 • Nieuwe vormen van energie

3 Intelligente oplossingen voor duurzame logistieke flows

Optimalisatie via intelligente systemen voor :

 • Duurzaam aankoopbeleid en beheer van voorraden in de logistieke ketting
 • Aangepaste magazijnorganisatie voor soepel inspelen op de klanteneisen
 • Aangepaste productieplanning voor een feilloos uitleveren naar de klant
 • Tijdig en efficiënt transporteren van  leveringen en terugnames
 • Het nemen van duurzame beslissingen die hinder beperken

- Intelligent omgaan met schaarse middelen :

 • Energiebesparing
 • Planning en opvolging van ritten en bundelen en ontbinden van stromen
 • Nieuwe vormen van infrastructuur
 • Multi-modale transportmiddelen
 • Nieuwe organisatievormen voor duurzame ontwikkeling
 • Werving, retentie en training van duurzame medewerkers

Praktische opgave :

Op het einde van de eerste opleidingsdag krijgen de deelnemers een creatieve opgave rond de (verdere) invoering van Green Logistics in hun bedrijf. In de tussenperiode naar de tweede dag zullen ze een evaluatie maken van de huidige situatie en een concreet actieplan uitwerken voor verdere optimalisatie.

4 Documentatie rond duurzame oplossingen en meten van de resultaten

 • De CO2 uitstoot als beleidsparameter voor duurzame beslissingen
 • Carbon management systems
 • Creatieve oplossingen voor hernieuwbare energie
 • Observatie van evoluties rond ruimtelijke planning en toegankelijkheid van drukke  stadskernen.  The city of the future
 • Typologie van hinder en het meten en beperken van hinder
 • Typologie van nieuwe competenties voor de logistiek van de toekomst

5 Reverse Logistics en omgaan met afval

 • ‘Re-use, Reduce, Recycle’ : de 3 sleutelwoorden voor reverse logistics
 • ‘Design, Assemble, Dismantle’ : de 3 sleutelfuncties voor reverse logistics
 • Planningssystemen voor synchronisatie van uitlevering en retourzendingen

6 Mobiliteit en toegang tot de stadscentra

 • Mobiliteit van personen, goederen en diensten
 • Mobiliteit van Energie
 • Mobiliteit van Informatie
 • Virtuele Mobiliteit van arbeid en opleiding

7 Actieplan naar een groenere logistiek

 • Case study : bespreken persoonlijk actieplan van de deelnemers

Data :

10 en 16 juni 2014

Van 9u30 tot en met 17u30

Locatie :

Serwir, Koningin Astridlaan 57 te Sint-Niklaas

Kostprijs :

820,00€ excl. BTW

Incl. zaal, syllabus, lunch, koffiepauze

 

Subsidiemogelijkheden

1. Via KMO-portefeuille

Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941

2. Tegemoetkoming via IPV voor Paritair Comité 118, 119 en 120

Aanvraag in te dienen bij IPV voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Tegemoetkoming via LOGOS voor Paritair Comité 226.

4. Opleidingspremies via Cevora.