DiplĂ´me de Manager de la Logistique et de la Supply Chain

Waals Opleidingscentrum Abcal organiseert de topopleiding ‘PITRASC – logistiek en supply chain manager’. Zelco kennis en ervaring wordt ingeroepen.

 

De Waalse topopleiding ‘PITRASC – diplôme de manager de la logistique et supply chain’ richt zich naar het logistieke middelmanagement, en wordt in verschillende modules aangeboden. Kandidaten kunnen zich voor de hele cursus of voor de verschillende aparte modules inschrijven. Een cursist die de 23-daagse opleiding volgt en een positieve evaluatie aflegt, krijgt het diploma van ‘logistiek en supply chain manager’. Abcal en Zelco werken nauw samen voor deze opleiding en Zelco richt twee dagen van de cursus in.

 
Doelpubliek

De opleiding richt zich tot mensen van het middle management, en meer bepaald tot:

  • Personen met logistieke verantwoordelijkheden in een industrieel of dienstenverlenend bedrijf;
  • Kaderleden die met de logistiek in contact komen, zoals aankopers, productieverantwoordelijken en customer-servicemensen. De opleiding leert hen de logistiek in al haar facetten kennen. Zo zullen ze nauwer en beter kunnen samenwerken met hun logistieke collega’s;
  • Personen die hun logistieke kennis willen uitbreiden en up-to-date willen zijn van de laatste trends in de hele logistiek.
 
Doelen van de opleiding

Het hoofddoel is om de cursisten een grondige geïntegreerde visie van de logistiek mee te geven. Dat gebeurt in 7 modules: concurrentiekracht door logistiek en aankoop, multidisciplinaire organisatie, afdelingsoverschrijdend management, sales and operations planning, transport, voorraad en magazijn en ten slotte evaluatie en valorisatie van de logistiek. Integratie van de verschillende modules in de hele supply chain, het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, anticipatie op hindernissen en uitdagingen zijn zaken die aan bod komen. Belangrijk is ook het meten van de logistieke prestaties. Ook dat wordt grondig aangeleerd en ingeoefend.

 
Aanpak

De educatieve aanpak van deze opleiding is erg gevarieerd, en leunt daarom sterk aan bij de aanpak van Zelco. Per module worden eerst de concepten en theorieën in seminaries aangeleerd en ingeoefend. E-learning en een bedrijfsbezoek (aan onder andere Kraft Foods en Arcelor Mittal) zorgen voor een uitdieping van alles wat is aangeleerd. De cursist krijgt gedurende de hele opleiding personal coaching. Zo kan hij alle aangeleerde theorie op de specifieke problematiek van het bedrijf waar hij werkt meteen toepassen.


Zelco als mede-inrichter

Abcal doet voor de opleiding een beroep op onder andere Zelco, en de twee werken nauw samen. Vincent Estiévenart en Alfons Van Zele richten de module ‘voorraden en magazijnen’ in. Hun uitgebreide kennis en ervaring laten zij op de cursist los om hem de uitdagingen, principes en theorieën aan te leren. Optimale stockniveaus, verschillende voorraadstrategieën en magazijnconfiguratie zijn maar enkele van de onderwerpen die aan bod komen. Zelco kijkt er alvast naar uit om de cursist in deze franstalige topopleiding bij te staan en hem de kneepjes van het vak te leren.

Op zaterdag 26 januari 2013 gaat de introductiesessie door. De rest van de opleiding volgt in 2013.

Programme modulaire établi en concordance avec les exigences de l'European Logistics Association et préparant à sa certification européenne.

Module 1 : Compétitivité par la supply chain, la logistique et l'achat

Module 2 : Organisation transversale et management humain

Module 3 : Gestion collaborative

Module 4 : Planification des ventes et des operations

Module 5 : Transport, modes et routes

Module 6 : Stocks et entrepôts

Module 7 : Evaluation et valorisation de la supply chain

Pour plus d'informations cliquez ici