State of the Art in Warehousing

Op zoek naar meer intelligentie in onze magazijnen

We leven in turbulente tijden.  Alles in onze supply chain is aan een ijltempo aan veranderingen onderhevig.  Informatie en communicatie worden meer nog dan vroeger de motor van de ‘New Normal’ zoals Peter Hinsen het noemt.  Omgaan met schaarse middelen wordt een nieuwe uitdaging voor onze West- Europese economie.
Welke nieuwe trends kan dit dan veroorzaken in onze magazijnen?
 

 

Topics op het programma :

 

1. Get the basics right.

Vele magazijnen denken nog te veel in de oude structuren. Het komt allemaal wel goed, we fixen het wel.  Toch dringt een herziening van de werkprocedures in elke sectie van het magazijn zich op en is er geen plaats meer voor fouten, kwaliteitsproblemen of onbenutte capaciteiten.  Alles moet op mekaar afgestemd worden en de computersystemen moeten snel en soms in ‘split second’ de informatie kunnen verschaffen om de juiste beslissing te nemen.  In een ‘end to end’ benadering moeten we alle processen van bij de ontvangst tot de uitlevering van de goederen soepel op mekaar afstemmen.

 

2. Sneller, sneller, sneller

E-commerce, om 20 uur bestellen- morgen om 07u bij U thuis geleverd. We kicken erop en onze magazijnen gaan er onder gebukt.  Maar is dit alles zo nieuw?  Vergeten we niet te snel dat sedert decennia apotheken geleverd worden soms tot 4 keer per dag en hun laatste bestelling plaatsen soms 15’ voor het vertrek van de rit?. Is dit dan zo nieuw? Of is het omdat we de ‘basics’ niet onder controle hebben dat we vastlopen in oude concepten? Natuurlijk moeten we oplossingen vinden om het werk te ‘sequencen’ volgens de prioriteiten, maar we kunnen hiervoor te rade gaan bij de productiebedrijven.  Natuurlijk moeten we visies ontwikkelen op de flexibele inzet van middelen maar eenvoudige systemen en proactief vooruitdenken zijn hands on oplossingen die deel uitmaken van een organisatorische visie. Natuurlijk moeten we leren om de nog af te handelen werklast in te schatten evenals de nog beschikbare capaciteit.  Deze uitdaging dwingt ons om de magazijnorganisatie te verfijnen en 100% onder controle te nemen.  Meer ‘intelligence’ is nu het ordewoord.

 

3. Meer mechanisatie?

Weldoordachte en niet te gesofistikeerde gemechaniseerde oplossingen komen regelmatig in beeld om enerzijds de schaarste aan goed opgeleide en betaalbare medewerkers op te vangen en anderzijds te zorgen voor de soms torenhoge snelheid die nodig is in het behandelingsproces.  Mooie experimenten halen geregeld de pers.  Vergeten we vooral niet dat het inpassen van gemechaniseerde oplossingen in het magazijn enkel kan slagen als het totaalconcept een gepast evenwicht toelaat in het volledige palet van inkomende, uitgaande en stilstaande stromen, maar vooral als een optimale oplossing geboden wordt voor inpassing van de menselijke arbeid.

 

4. Duurzaamheid

Sustainability, evenwicht in de belangen van de diverse stakeholders, aandacht voor het milieu, omgaan met hernieuwbare en niet hernieuwbare energie, circulaire economie enz zijn slechts enkele topics in het weidse debat rond duurzaamheid.  Magazijnen hebben in dit debat hun plaats gevonden.  Zij worden niet alleen de kampioenen van de hernieuwbare energie, maar ze zijn zich ook steeds meer bewust van het belang om het energiegebruik te verminderen.  Verder wordt ook meer aandacht besteed aan het zorgzaam omgaan met menselijke middelen.  Ergonomische principes worden niet alleen aangewend om productiviteit te verhogen maar vooral ook om de negatieve invloeden van sommige aspecten van de arbeid op de mens fel in te perken. Ook stellen we meer en meer vast dat initiatieven om bv geluidshinder te beperken een betere integratie in het socio-economische weefsel toelaten. ‘Stille kades’ zijn daar een voorbeeld van.

 

5. Lean thinking

De magazijnen hebben ook het Lean denken ontdekt en omarmen het met steeds meer enthousiasme.  Concepts als 5S, visual management, SOP (standard operating procedures), waste reduction, continuous improvement vinden hun weg naar de magazijnvloer.  Toch vergeet men al te gemakkelijk dat niet enkele tools belangrijk zijn maar vooral de absolute betrokkenheid van een goed getraind en vooral ‘empowered’ personeelsbestand nodig is om alle mogelijke en goedbedoelde initiatieven te laten slagen.  Lean is a way of thinking.  Doelgerichte coaching en training van autonome teams wordt de uitdaging.  

 

6. Gastspreker 

 

 

Locatie :
ALM Center, Berchem - Antwerpen


Subsidiemogelijkheden :
1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941

Aan te vragen bedrag voor volledige opleiding per deelnemer = 450 €
Door de dienstverlener voorziene aantal uren : 24 u
Titel project = State of the art in Warehousing

2. Tegemoetkoming via IPV voor Paritair Comité 118, 119 en 120
Aanvraag in te dienen bij IPV voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Tegemoetkoming via LOGOS voor Paritair Comité 226.

4. Opleidingspremies via Cevora.