Productiemanagement

Leerdoel

Na deze opleiding ben je vertrouwd met de invloedsfactoren van een productieproces.
We bespreken de verschillende planningstechnieken en hoe je deze in praktijk kan toepassen.

Inhoud

 • Grondregels voor een goede planning
 • Structuur en basisprincipes van diverse productieprocessen
 • Netwerkplanning als basis voor planningsconcept
 • Doelstelling van productiemanagement
 • Productiemanagement volgens Vollman
 • Planning van materialen, capaciteiten en prioriteiten
 • Typologie van de producten en materialen
 • Planning voor de procesindustrie
 • Planning voor de Job shop
 • Toelevering, Kanban, Just in Time, Bottleneck
 • Kostenfactoren binnen productiemanagement
 • Productie 4.0

Doelgroep

Ben/word je verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van productie? Of ben je een productiemanager, operationeel manager, supply chain medewerker, logistieke medewerker ... 
Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Organisatie

In 5 sessies krijgt u een grondige, indepth opleiding over de rol van de productie in de supply chain. Deze interactieve workshops worden door de cursist voorbereid met e-learning.

Tijdens de e-learning krijgen de cursisten de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen, deze vooraf door te nemen en in te oefenen met enkele korte oefeningen. Docenten zijn bereikbaar zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Cursisten kunnen dan digitaal met de docent en mede-cursisten communiceren als ze dit willen.

De workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. Deze tijd wordt gebruikt om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling.  De workshops kunnen digitaal of klassikaal doorgaan. Bij de digitale aanpak worden alle elementen van een klassikale setting behouden. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Belangrijk: Gezien de maatregelen i.v.m. Covid19 zal de opleiding Productiemanagement in het najaar van 2020 hybride georganiseerd worden. Dit houdt in dat cursisten de keuze hebben om de workshops op locatie in Eeklo of digitaal vanop afstand mee te volgen. Op onze locatie in Eeklo kan de opleiding volledig in overeenstemming met de social-distancing maatregelen georganiseerd worden.

Programma - 5 dagen- 5 dagen, aangevuld met preteaching via het Zelco e-learning platform

 

Opstart:  Voor we van start gaan met de e-learningsessies en workshops, wordt met elke cursist een korte digitale ondersteuningssessie ingepland. Na deze voorbereidende sessie kan je vlot je weg vinden in het Zelco e-learningsplatform.

 

Workshop 1: Kickoff, inleiding concepten en doelstellingen voor de planning
 • Rol en doel van de verschillende soorten productieprocessen
 • Push, pull en push-pull systemen
 • Reactiviteit binnen productie

 

E-learning: Netwerplanning als basis voor planningsconcept
 
 
Workshop 2: Praktijk netwerkplanning en opstart productieplanning
 • Opbouw van een manufacturing planning and control system
 • Backward en forward scheduling, bottleneck scheduling
 • Prioriteitsregels
 • Shop floor control en het dynamisch prioriteiten management
 • Planningscyclus en -technieken
 • Belang van een Bill of Material, routing en voorraden

 

E-learning: Planning materiaalbehoeften
 
 
Workshop 3: Praktische toepassing MRP CRP en doorsijpelcase
 • Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP I)
 • CRP (Capacity Requirement Planning) (labor/machine)
 • Doorsijpelcase
 • Praktische uitwerking van MRP en CRP

 

E-learning: Prioriteiten operationele aansturing en artikeltypologie

 

Workshop 4: Planning van productie in een procesomgeveing en job shop

 • Casematige benadering Pert Planning en het Kritieke Pad
 • Planning tegen eindige en oneindige capaciteit

 


E-learning: Voorraden, toelevering naar productie, efficiëntie en lean

 

Workshop 5: Praktijk van OEE & Lean en productie 4.0

 • Basisprincipes van lean concept binnen productie
 • Opbouw van een productwiel en OEE
 • Invloed van digitale transformatie op productie
 • JIT, meer dan alleen 'zero inventory'
 • Principes productie 4.0
 • Robotica, automatisatie, 3D
 • Big Data en loT

 


Het Zelco e-learningsplatform blijft beschikbaar tot 6 maanden na de opleiding.

 

 

Data & Locatie

Data: 5, 12, 19 en 26 januari, 2 februari 2021

Locatie: De cursist heeft de keuze om de opleiding op locatie in Eeklo of digitaal op afstand te volgen.

De locatie in Eeklo wordt zo ingericht dat de opleiding gevolgd kan worden in overeenstemming met de social-distancing maatregelen.

Adres: Sportlaan 1, 9900 Eeklo

 

Kostprijs

€1950 (exclusief BTW)
 

Subsidiemogelijkheden 

1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

2. Via Alimento voor Paritair Comité 118, 119 en 220
Aanvraag in te dienen bij Alimento voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Via LOGOS voor Paritair Comité 226
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van LOGOS

4. Via Cevora
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van Cevora