Planning & Voorraadbeheer

Leerdoel

Na deze opleiding ben je in staat om de voorraadparameters te definiëren, te interpreteren en te beïnvloeden ten einde de vooropgestelde eindvoorraad en klantenservice te bekomen. Je bent in staat flexibel om te gaan met wijzigende omgevingsfactoren. Je kan bewust keuzen maken die invloed hebben op de voorraad. Je bent in staat bestelscenario's te stimuleren.

Inhoud

 • Kosten gerelateerd aan voorraad
 • Keuze en gebruik bestelmethoden
 • Statisch en dynamisch bestelsysteem
 • Voorspellingstechnieken
 • Werking van een voorraadbestelsysteem
 • Beheer van voorraad in productie en distributieomgeving
 • Praktische simulatie

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot personen die verantwoordelijk zijn of worden voor strategisch voorraadbeheer, voor operationeel voorraadbeheer, voor de servicegraad, of voor herbevoorrading en planning.
Personen die de voorraad willen optimaliseren in productie en distributie omgevingen.

Organisatie

In 5 sessies (4 klassikaal en 1 digitaal) krijgt u een grondige, indepth opleiding over hoe omgaan met de voorraad. Je kan sessie 2 (e-learning) gedurende 2 weken inplannen en bestuderen volgens eigen mogelijkheden. Je krijgt vervolgens gedurende 3 maanden toegang tot het e-Learning Platform van Zelco Logistics. De werking van dit platform wordt toegelicht tijdens de eerste sessie.

Programma 5 dagen
Sessie 1: Inleiding tot het voorraadbeheer
 • Rol van de voorraden in de supply chain
 • Soorten voorraden
 • De kosten verbonden met het aanhouden van voorraden
 • Voorraadvariabelen
Sessie 2: E-learning op Zelco Platform
 • Het statisch bestelmodel en EOQ
 • Optimale bestelhoeveelheid volgens EOQ model
 • Principes van het statisch model voor optimale bestellingen
Sessie 3: Veiligheidsvoorraad, Statisch en dynamisch model
 • Bepaling van de veiligheidsvoorraad
 • Het managen van voorraad en klantenservice met behulp van het statisch model
 • Verschil statisch en dynamisch model
 • Gesynchroniseerd voorraadbeheer
Sessie 4: Oefeningen op PC

Eigen PC te voorzien.

 • Simulatie-oefeningen
 • Overzicht van praktische voorspellingstechnieken
 • Uitvoerige bespreking van de decompositietechniek: trendbepaling, seizoensbepaling
Sessie 5: Strategisch voorraadbeheer 
 • Ketenbeheersing of multi-level inventory control: optimalisatie van het 'centraal' voorraadbeheer
 • Artikeltypologie ter ondersteuning van strategische keuzes
 • Belang van Bill of Material, routing file en inventory file voor de planning
 • Aansturen van voorraden in een productieomgeving
 • Toelevering van componenten naar de productie
 • Distribution requirement planning

Data & Locatie 

28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020- Online opleiding

3, 10*, 17 en 24 november, 1 december 2020 - BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

*deze dagen zijn e-learning via het Zelco platform

Kostprijs 

€1950 (exclusief BTW)
 

Subsidiemogelijkheden

1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

2. Via Alimento voor Paritair Comité 118, 119 en 220
Aanvraag in te dienen bij Alimento voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Via LOGOS voor Paritair Comité 226
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van LOGOS

4. Via Cevora
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van Cevora