Planning & Voorraadbeheer

Leerdoel

Na deze opleiding ben je in staat om de voorraadparameters te definiëren, te interpreteren en te beïnvloeden ten einde de vooropgestelde eindvoorraad en klantenservice te bekomen. Je bent in staat flexibel om te gaan met wijzigende omgevingsfactoren. Je kan bewust keuzen maken die invloed hebben op de voorraad. Je bent in staat bestelscenario's te stimuleren.

Inhoud

 • Rol van voorraden in de supply chain
 • Kosten gerelateerd aan voorraad
 • Keuze en gebruik bestelmethoden
 • EOQ of Economische bestelhoeveelheid
 • Statisch en dynamisch bestelsysteem
 • Voorspellingstechnieken
 • Werking van een voorraadbestelsysteem
 • Strategisch voorraadbeheer
 • Beheer van voorraad in productie en distributieomgeving
 • Praktische simulatie in MS Excel

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot personen die verantwoordelijk zijn of worden voor strategisch voorraadbeheer, voor operationeel voorraadbeheer, voor de servicegraad, of voor herbevoorrading en planning.
Personen die de voorraad willen optimaliseren in productie en distributie omgevingen.

Organisatie

In 5 workshops krijgt u een grondige, indepth opleiding over de rol van voorraad in de supply chain en hoe deze voorraad kan worden geoptimaliseerd. Deze interactieve workshops worden door de cursist voorbereid met e-learning.

Tijdens de e-learning krijgen de cursisten de tijd om al kennis te maken met de concepten die in de workshop aan bod zullen komen, deze vooraf door te nemen en in te oefenen met enkele korte oefeningen. Docenten zijn bereikbaar zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Cursisten kunnen dan digitaal met de docent en mede-cursisten communiceren als ze dit willen.

De workshops worden op vaste momenten georganiseerd en zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. Deze tijd wordt gebruikt om verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan. Er worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de cursisten onderling.  De workshops kunnen digitaal of klassikaal doorgaan. Bij de digitale aanpak worden alle elementen van een klassikale setting behouden. Actieve participatie en dialoog tussen docenten en cursisten staat in de workshops steeds centraal.

Belangrijk: Gezien de maatregelen i.v.m. Covid19 zal de opleiding Planning en voorraadbeheer in het najaar van 2020 hybride georganiseerd worden. Dit houdt in dat cursisten de keuze hebben om de workshops op locatie in Eeklo of digitaal vanop afstand mee te volgen. Op onze locatie in Eeklo kan de opleiding volledig in overeenstemming met de social-distancing maatregelen georganiseerd worden.

Programma - 5 dagen, aangevuld met preteaching via het Zelco e-learning platform
 
 
Opstart: Voor we van start gaan met de e-learningsessies en workshops, wordt met elke cursist een korte digitale ondersteuningssessie ingepland. Na deze voorbereidende sessie kan je vlot je weg vinden in het Zelco e-learningsplatform.

 

 

Workshop 1: Kickoff, inleiding tot het voorraadbeheer, voorraadkosten en EOQ
 • Rol van de voorraden in de supply chain
 • Soorten voorraden
 • De kosten verbonden met het aanhouden van voorraden
 • Voorraadvariabelen
 • Bepaling van de veiligheidsvoorraad
 • Het EOQ
 • Optimale bestelhoeveelheid volgens EOQ model
   
E-learning: EOQ, case study en het statisch bestelmodel
 
Workshop 2: Praktijk van het statisch bestelmodel
 • Principes van het statisch model voor optimale bestellingen
 • Het managen van voorraad en klantenservice met behulp van het statisch model

 

E-learning: Case study van het statisch model en toepassing in Excel
 
Workshop 3: Het dynamisch bestelmodel en uitwerking in Excel
 • Verschil statisch en dynamisch model

 

E-learning: Case study van het dynamisch bestelmodel en voorspellingstechnieken
 

Workshop 4: Voorspellen, gedrag van het product en keuze van de bestelmethode

 • Simulatie-oefeningen
 • Overzicht van praktische voorspellingstechnieken
 • Uitvoerige bespreking van de decompositietechniek: trendbepaling, seizoensbepaling
   

E-learning: Simulatie met het opgebouwde bestelmodel in Excel

 

Workshop 5: Strategisch voorraadbeheer

 • Ketenbeheersing of multi-level inventory control: optimalisatie van het 'centraal' voorraadbeheer
 • Artikeltypologie ter ondersteuning van strategische keuzes
 • Belang van Bill of Material, routing file en inventory file voor de planning
 • Aansturen van voorraden in een productieomgeving
 • Distribution requirement planning
 • Gesynchroniseerd voorraadbeheer

 

Het Zelco e-learningsplatform blijft beschikbaar tot 6 maanden na de opleiding.

 

Data & Locatie 

Data: 3, 10, 17 en 24 november, 1 december 2020 

Locatie: De cursist heeft de keuze om de opleiding op locatie in Eeklo of digitaal op afstand te volgen.

De locatie in Eeklo wordt zo ingericht dat de opleiding gevolgd kan worden in overeenstemming met de social-distancing maatregelen.

Adres: Sportlaan 1, 9900 Eeklo

 

Kostprijs 

€1950 (exclusief BTW)
 

Subsidiemogelijkheden

1. Via KMO-portefeuille
Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.
Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

2. Via Alimento voor Paritair Comité 118, 119 en 220
Aanvraag in te dienen bij Alimento voor start van de opleiding.
Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW. Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logisitics

3. Via LOGOS voor Paritair Comité 226
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van LOGOS

4. Via Cevora
Vraag je tegemoetkoming aan via de website van Cevora