Zelco Logistics haalt Qfor auditslabel met uitmuntend resultaat

03/09/2012

 

Zelco heeft voor de vierde maal op rij met heel hoge resultaten het Europees erkende Qforlabel behaald. Deze onderscheiding volgde na een uitgebreide interne audit bij Zelco Logistics en bij diegene die het beste over de kwaliteiten van Zelco kunnen oordelen: namelijk de klanten.
Dat het label voor een vierde opeenvolgende keer werd behaald, toont op grond van verschillende criteria de continuïteit in professionaliteit, expertise en gedrevenheid aan waarmee Zelco zijn klanten bedient.

Qfor is een kwaliteitsborging voor opleidings- en consultingsorganisaties zoals Zelco Logistics, en analyseert en beoordeelt op basis van objectieve normen die aan deze specifieke vorm van dienstverlening zijn aangepast. De analyse en beoordeling van Qfor is gestoeld op twee pijlers: ten eerste de doorlichting van de processen en werkmiddelen en ten tweede de peiling bij de klanten van de organisatie. Het Qforlabel is modulair, wat inhoudt dat zowel rekening wordt gehouden met elementen die in alle consultancy- en opleidingsorganisaties aanwezig zijn, alsook met elementen die sector- of regiospecifiek zijn, dus in dit geval de logistiek. Qfor gebruikt voor haar analyse de nieuwste technologieën en biedt ook ruimte voor verbetering door zelfevaluatie en benchmarking. Daarenboven is Qfor erkend in verschillende Europese staten, en staat het op gelijke voet met certificeringen als ISO of EFQM.

Het rapport van de audit door Qfor had betrekking op zowel de opleiding als op de consultancy die Zelco Logistics aanbiedt. Zelco organiseert open en in-companyopleidingen met betrekking tot verschillende aspecten uit de logistiek en op het gebied van de consultancy biedt Zelco logistieke audits, advies en co-management aan. Zowel de organisatie als de consultants werden op verschillende criteria beoordeeld, waar we in een volgend artikel dieper op ingaan. Wel kan al worden gezegd dat Zelco voor een aantal parameters een maximumscoorde haalde, en zowel de opleidingen als de consultancy die Zelco aanbiedt gemiddeld ruim 90% scoorden. Uitmuntendheid in de resultaten dus, die ook deels afkomstig zijn van zij die het beste over de diensten van Zelco kunnen oordelen: de klanten.

Zelco dankt dan ook alle klanten voor het vertrouwen die zij blijven stellen in de organisatie. Het Qforlabel bekroont Zelco Logistics met prachtige resultaten voor het werk dat zij uitvoert, waarbij praktijkgerichtheid, klantvriendelijkheid, expertise en professionalisme kernwoorden vormen.