ZELCO ONDERSTEUNT MSF SUPPLY BIJ HET STROOMLIJNEN VAN HUN LOGISTIEKE ACTIVITEITEN.

25/04/2006

MSF SUPPLY verzorgt de toelevering van medisch en ondersteunend materiaal naar de diverse Projecten van Artsen Zonder Grenzen over de ganse wereld. Het is voor deze artsen die in moeilijke omstandigheden hun opdracht vervullen belangrijk te kunnen rekenen op een logistiek apparaat dat steeds paraat staat om alle mogelijke opdrachten snel en adequaat af te handelen. Naast een optimale magazijnorganisatie en een up-to-date voorraadbeheer moet het optimale inpassen van crossdocking zorgen voor de nauwkeurige opvolging van de te verzenden goederen. Samen met het MSF SUPPLY team werden de nodige concepten ontwikkeld om die taak perfect uit te voeren.

WWW.TRANSFER.BE