Wordt uw onderneming Known Consignor ?

01/06/2013

Strengere maatregelen voor luchtvracht vanaf 29 april 2013.

 

Op 29 april is een nieuwe regulering betreffende luchtvaart in werking getreden, de ‘known consignor’ (bekende afzender). Tegen de achtergrond van terroristische aanslagen moet die regulering erop toezien dat de luchtvracht veiliger gebeurt. Op basis van die regeling moeten EU-lidstaten, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en alle andere spelers in de luchtvaart een veiligheidsplan met maatregelen opzetten. In dit artikel gaan we dieper in op de regulering en op de mogelijke impact op uw organisatie.

Veilige luchtvracht

Een vracht is luchtvracht vanaf het moment dat bekend is dat die via het vliegtuig wordt verstuurd. Zodra dit het geval is, moet die vracht volgens de nieuwe regulering worden beschermd van alle mogelijke manipulaties door onbevoegden.

Luchtvracht is veilig als voldaan is aan drie voorwaarden:

1)      De vracht is afkomstig van een ‘known consignor’, ‘account consignor’ of ‘regulated agent’;

2)      Alle actoren die daarna in de keten komen hebben de vracht voldoende beschermd tegen manipulatie tot aan boord van het vliegtuig;

3)      De vracht is intact aan boord van het vliegtuig gekomen.

Known Consignor

Een known consignor (bekende afzender) is een organisatie (uw onderneming! ) die voor eigen rekening vracht wil laten vervoeren en die beantwoordt aan de beveiligingsnormen om dat vervoer via elk luchtvaartuig te laten gebeuren.

Om known consignor te worden moet:

·         een organisatie goedkeuring en erkenning krijgen van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD van Mobiliteit. Inspecteurs doen dan een controle ter plaatse, en de goedkeuring blijft vijf jaar geldig. Bij controle moeten alle beveiligingsmaatregelen en gegevens worden verstrekt;

·         een organisatie per locatie minstens één persoon aanwijzen die toezicht houdt op de beveiligingscontroles. De achtergrond van die persoon is ook nagekeken en goed bevonden;

·         alle personeel dat na 29 april 2010 is aangenomen en toegang heeft tot luchtvracht, aan een voorafgaande controle worden onderworpen. Ze moeten daarenboven een opleiding gekregen hebben in een erkend opleidingscentrum. Momenteel wordt aan een opleiding in het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging gewerkt. In tussentijd wordt verondersteld dat de organisatie zelf beveiligingsopleidingen organiseert;

·         de locatie waar luchtvracht wordt geproduceerd, verwerkt, verpakt, opgeslagen of verzonden wordt een toegangscontrole hebben;

Daarna in de keten komen nog actoren, en het is belangrijk de juiste logistieke partners te kiezen. Zo moet een wegvervoerder een vervoerdersverklaring afleggen (met een document 6E), of zijn expediteurs onderworpen aan strenge maatregelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij de luchtvaartmaatschappijen: zij bepalen immers wat wel en niet aan boord gaat.

Gevolgen van de regulering op uw organisatie

Indien uw organisatie goederen via luchtvracht wil versturen, heeft u vanaf 29 april 2013 de keuze uit twee systemen:

1)      Ofwel laat u uw goederen onderwerpen aan een beveiligingsonderzoek op de luchthaven. Dit zorgt voor uw organisatie uiteraard voor de nodige vertragingen en bijkomende kosten – die per kilo worden berekend.

2)      Ofwel investeert u zelf in het beveiligen van de supply chain en wordt u dus known consignor. Daarbij moeten een aantal voorzorgen worden genomen die de beveiliging verhogen. Voordeel is dat er geen beveiligingsonderzoek van de goederen nodig is, en u vertragingen en bijkomende kosten vermijdt.

Het is dus belangrijk de weloverwogen keuze te maken voor één van de twee bovenstaande systemen. Zelco kan u helpen en verdere informatie geven over de regelgeving en hoe known consignor te worden.

 

bronnen :

http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/beveiliging/vracht_post/bekende_afzenders/