Welk effect heeft het klimaat op je job ?

23/08/2013

Door Alfons Van Zele, CEO Zelco Logistics.

Hittegolf, Warmte-onweders, hoge UV index, global warming, wijnproductie in België, en nog veel meer gelijkaardige titels sieren dagelijks onze kranten en maken ons steeds meer duidelijk dat onze leefwereld aan het veranderen is. Enerzijds zijn het wel verontrustende berichten maar anderzijds zien toekomstgerichte managers wel heel wat nieuwe opportuniteiten op zich afkomen.

Maar toch is dit maar een stukje van een veel grotere evolutie en is de klimaatverandering vooral een hefboom die ons ook doet nadenken over de ruimere socio-economische evoluties.  Welke zijn dan de andere delen van de problematiek en welke zijn de nieuwe impulsen die op ons dagelijks leven inwerken?

Naast de klimaatverandering  mogen we niet blind zijn voor de demografische evolutie en de ruk naar het oosten en wellicht later ook naar het zuiden.  Ook de verspilzucht van materialen, energie, menselijk kapitaal en voeding die we in het verleden zonder nadenken hebben aanbeden komt ons nu duur te staan en dwingt ons in het keurslijf van de wetmatigheden van een schaarste-economie met eigen dynamiek.  Zo zoeken we nu in ‘lean en green logistics’ naar alle mogelijke wegen om verspillingen te vermijden, de hinderloze bereikbaarheid van de stadscentra te ontdekken en de inrichting van de openbare ruimte te optimaliseren. 

Door deze evoluties zullen ook de invalshoeken van de logistieke uitdagingen zich stap voor stap verleggen, wellicht niet met grote verschuivingen in het denken maar wel via een progressieve aanpassing aan de wijzigende omstandigheden.  De visies op snelheid van uitlevering en vooral op voorraadbeheer zullen stap voor stap evolueren.  Lean Voorraadbeheer wordt inderdaad een volgende hot topic. 

Meer nog,  optimale voorraden van materialen en componenten voor de productie of van afgewerkte producten voor de eindverbruiker zullen de basis vormen van de nieuwe pilootfunctie voor de aansturing van de supply chain.  Het zal hier niet alleen gaan over voorraden binnen de onderneming maar ook over ‘multi level inventory control’ waar we zullen zoeken naar de optimale samenwerking tussen de verschillende partners van de extended supply chain.  Integrale planning en opvolging van de voorraden in de diverse stadia van de logistieke projecten wordt de uitdaging van zowel productie als projectbeheer. Denk maar even aan de opportuniteiten die nog te vinden zijn in het vloeiend afwerken van bijvoorbeeld bouwprojecten en aan de essentiële rol die daarin door lean warehouses wordt gespeeld.   

En dan die andere grote vraag nl hoe gaan we de dichtbevolkte leefbare stadscentra bevoorraden zonder bijkomende CO2 uitstoot ?  Welke technische vernieuwingen gaan we realiseren om de laatste kilometer af te leggen en sterker nog de laatste 10 meter tot bij de klant.  Hoe gaan we dit doen zonder de rustige, veilige, aangename leefomgeving te verstoren, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we de beschikbare en beperkte openbare ruimte gaan ombuigen in die aangename leefomgeving? Hoe gaan we de hele ketting van levering van kleine hoeveelheden aan e-commerce klanten, van ophaling van afval en van reverse logistics,  integreren in het concept van toelevering in een aangename pollutievrije  leefomgeving? Vele vragen in alle geval die ervoor zorgen dat green logistics onze job van morgen diepgaand zal beïnvloeden.      

Natuurlijk bieden de nieuwe technologische evoluties vooral op het vlak van communicatie, energiewinning en energieverbruik nieuwe mogelijkheden maar toch zal het steeds de menselijke creativiteit zijn die door het combineren van op het eerste gezicht niet-combineerbare concepten plots zorgt voor nieuwe vooruitstrevende oplossingen

Op die manier zal de klimaatverandering ons dwingen om in onze job voortdurend te zoeken naar die intelligente oplossingen die het leven van de volgende generaties tot een bruisende bron van voorspoed kunnen maken die we hen als een waardevolle erfenis hebben nagelaten.  Veel succes in de nieuwe uitdaging.