Wat zijn de voordelen van het dynamisch voorraadbeheer?

04/10/2006

Klassiek benadert men het voorraadbeheer vaak op een statische manier. Gemiddelde verbruiken vormen de basis voor de voorraadbeslissingen van elke dag.   

Vaak kan en mag men gemiddelde verbruiken niet als basis nemen om herbevoorradingsbeslissingen op te baseren.

Een dynamische visie waar men vanuit een tijdsdimensie de herbevoorrading benadert, is dan aangewezen. Startend vanuit een zinvolle inschatting van de toekomstige behoeften gaan we bestelniveaus en 'order up to levels' dynamisch uitrekenen van dag tot dag, week tot week, etc... 

Als vandaag de voorraad voldoende is om bvb de toekomstige behoeftes van volgende week te dekken en we berekenen dat het nodige bestelniveau op 1,5 weken ligt (levertijd, revisietijd, veiligheid) dan zal een beslissing volgen om te bestellen. Hoeveel we bestellen hangt af van het gekozen target rotatie objectief (maw hoeveel weken gemiddelde stock wil ik financieren en stockeren). Als het 'order up to level' berekend is op 3 weken zal uiteindelijk de bestelgrootte gelijk zijn aan de hoeveelheid om de toekomstige behoefte van de volgende 2 weken te dekken. 

Het dynamisch voorraadbeheer heeft als belangrijkste voordeel dat de juiste voorraad aanwezig is op het juiste moment.  Wanneer de vraag groter wordt, zal het dynamisch model resulteren in een hogere voorraad.  Op het moment dat de vraag terug daalt, zal ook de voorraad verminderen.  

Het dynamisch model zal noodzakelijk zijn voor artikels waar er uitgesproken profielen in de vraag zijn.  Dergelijke vraagstijgingen zullen niet in een statisch voorraadbeheer kunnen opgevangen worden, zelfs niet met een grote veiligheidsvoorraad. 

Het is duidelijk dat de correctheid van de voorspellingen een belangrijke rol zullen spelen bij het gebruik van dynamisch voorraadbeheer.  Onder correcte voorspellingen verstaan we niet alleen de correcte inschatting van de vraagstijging of daling.  Ook het moment waarop de piek of het dal plaats zal vinden, moet correct worden ingeschat.  Analyseer bijgevolg de oorzaken van de seizoensschommelingen van uw producten.

De rol van de veiligheidsvoorraad is dan ook om de fouten die gemaakt worden in de voorspellingen op te vangen.  Hoe meer fouten er gemaakt worden en hoe groter de onvoorspelbaarheid van de vraag van de klant,  hoe groter de veiligheidsvoorraad moet zijn.  Producten die gemakkelijk voorspelbaar zijn, zullen een kleinere veiligheidsvoorraad hebben.  

Meer informatie over deze onderwerpen kan u bekomen bij één van onze consultants.  Ook tijdens de opleiding "Voorraadbeheer" zullen deze topics aan bod komen.  Deze gaat van start op 13 oktober.  Inschrijving is mogelijk tot 11 oktober.