SALON TRANSPORT & LOGISTIQUE – LIEGE 2013

01/06/2013

De Logistieke toekomst in Wallonië

De luchthaven van Luik is uitgegroeid tot een belangrijke logistieke pool voor de regio. Nieuwe bedrijven zoals onlangs Qatar Airways Cargo, vestigen zich in de nieuwe Zone Noord.

De Luikse luchthaven is de Europese leider voor transport met Africa. Steeds meer specialiseert men er zich in specifieke domeinen zoals vervoer van paarden, bloemen en pharmaceutische producten. Nu reeds staat hier tegenover meer dan 2000 directe arbeidsplaatsen en dubbel zo veel indirecte arbeidsplaatsen.

De regio heeft een goed maar verouderd rivierennetwerk. De uitdaging is om deze te verbinden met de verschillende Europese netwerken. Verschillende projecten staan op til in de richting van de Frankrijk.

In Henegouwen stijgt het toenemende verkeer langs onze binnenwateren door het creëren van autonome havens. Meer en meer containers worden vervoerd via onze waterwegen.  

Goederenvervoer per spoor via het hoge snelheid netwerk in Europa is de analysefaze voorbij en wordt een werkelijkheid van 2015 (fase 1). Een eerste test startte in 2012 tussen Lyon en Londen via Parijs (Roissy). Van bij het begin maakt Luik onderdeel uit van dit netwerk, een vracht terminal zal worden gebouwd in de buurt van de luchthaven van Bierset. De geschatte capaciteit van een TGV heeft een equivalent  van 7 trucks. (www.eucarex.com)

Het Waalse regionaal wegennetwerk biedt nog steeds een zekerheid om enerzijds de buurlanden te beleveren en anderezijds de ondernemingen en bedrijven van onze regio te beleveren.

Het Planbureau verwacht een sterke toekomstig groei van goederentransport waarmee men aanspoort op dringende aanpak van verouderde infrastructuur. Om deze vernieuwing te realiseren in huidige economisch klimaat is er nood aan investeerders en private partners.

Europa blijft het Waalse Gewest in de logistieke ontwikkelingen ondersteunen. Het verschil met vroeger is dat steunaanvragen technisch en financieel sterk onderbouwd moeten zijn. Het aandeel eigen inspanning is zeer belangrijk geworden.

Om de vele vooruitstrevende projecten te verbeteren speelt de regio onder naam van Logistics In Wallonia ( 1 van de 6 pijlers van Marchal plan 2)  een coördinerende, samenhangende rol. Doel van deze structuur is een logistieke eenheid te creëren die alle competenties samenbrengt en op die manier de regio aan de kop van het peloton te houden.