Moderne routeplanningssoftware

23/11/2006

In tijden van stijgende concurrentie, stijgende complexiteit en kleinere winstmarges ontstaat de noodzaak om logistieke optimalisaties door te voeren waarbij klantgericht denken centraal staat. Routeplanningssoftware kan op transportgebied een aanzienlijk deel van dit proces ondersteunen. Inzicht in deze software maakt al snel duidelijk waar de opportuniteiten liggen.

Hedendaagse routeplanningssoftware is een real-time aan het ERP gekoppeld platform waarbij de orders automatisch in de routeplanningssoftware worden gebracht. Deze orders worden door de dispatcher verdeeld over de verschillende ritten. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegelaten massa per vrachtwagen, het maximum volume, de maximale rijtijden, de lostijd per kg, de lostijd per m²,... .
In een volgende stap berekent de software het ideale traject dat elk voertuig dient af te leggen in die volgorde dat eventuele tijdsvensters niet worden overschreden, zonder echter rekening te houden met structurele files en wegenwerken. De berekening van het traject gebeurt op basis van de geografische coördinaten van de klanten tot op het niveau van de huisnummers. Deze coördinaten zijn geïntegreerd in een afstandenmatrix van waaruit de software de te volgen route bepaalt.

In de samenstelling van de afstandenmatrix zijn de beschikbare softwarepakketten in twee groepen te onderscheiden. Bepaalde pakketten gaan één maal per jaar een volledige afstandenmatrix genereren waarin alle geografische posities van alle bestaande straten en huisnummers zijn verwerkt (zeer grote matrix). Andere software zal de afstandenmatrix opmaken vanuit de coördinaten van de bestaande klanten en telkens er een nieuwe klant wordt toegevoegd zal dit proces opnieuw plaats vinden. Dit levert een kleinere matrix op maar neemt wel wat tijd in beslag per nieuwe toegevoegde klant.

De koppeling van de orders aan de transportmodule en de constante communicatie met de boordcomputer in de vrachtwagen maakt het real-time updaten van de ritten mogelijk. Bij het toevoegen van orders en vertragingen door files of wachttijden worden de ritten en de trajecten volledig automatisch herberekend en doorgestuurd naar de boordcomputers.

Dankzij de gps-informatie die de boordcomputer naar de dispatching doorstuurt is “tracking & tracing” mogelijk en kan de dispatcher alle vrachtwagens op een digitale kaart volgen, alsook de status waarin de vrachtwagen zich bevindt (rust, rijden, lossen, ...).

Aan dit alles hangt een prijskaartje vast dat erg variëert naargelang de uitgebreidheid van het pakket. De intentie om met dergelijke routeplanning de logistieke kosten te reduceren is pas haalbaar indien het wagenpark uit voldoende (bezette) vrachtwagens bestaat. Voor grotere ondernemingen kunnen dergelijke programma’s echter een aanzienlijke kost-reductie opleveren door een betere en meer flexibele transportorganisatie te creëren. Bovendien krijgt men kost-reductie door de mogelijkheid die de software biedt om een realistisch beeld van de rittenkost (bandenslijtage, benzineverbruik) te tonen.