Diverse organisaties kiezen Zelco als opleidingspartner

09/12/2010

Net als de voorbije jaren verzorgde Zelco Logistics dit najaar opnieuw tal van opleidingsdagen voor partners uit de logistieke wereld en opleidingsinstellingen. De inhoud varieerde van een introductie logistiek voor het brede publiek tot opleidingen op maat gericht op de concrete bedrijfssituatie.

VIB 

In samenwerking met het VIB (Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek) werd een 2-daagse opleiding magazijnbeheer georganiseerd. Doelgroep voor deze opleiding zijn zowel startende als reeds ervaren magazijnverantwoordelijken die een eerste kennis willen verwerven over magazijnorganisatie. Er werd vooral aandacht besteed aan de praktische kant van magazijnorganisatie en het functioneren en optimaliseren van de verschillende warehouse processen, zowel fysisch als qua informatica ondersteuning. De intensieve tweedaagse werd afgesloten met een casestudy.

Komend voorjaar wordt alvast een vervolg gebreid aan de samenwerking tussen Zelco Logistics en VIB. Zo zullen beide organisaties alvast samen de opleiding State of the Art in Warehousing organiseren.

Zie ook www.bevib.be

Cevora

Reeds verschillende jaren verzorgt Zelco Logistics een groot aantal logistieke opleidingen voor Cevora, het sectoraal vormingscentrum voor PC 218 (ook bekend als het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden ANPCB). De sector vertegenwoordigt meer dan een kwart van de bedienden uit de Belgische privésector. Zowel in het Nederlands- als Franstalige taalgebied kiest Cevora de expertise van Zelco Logistics voor verschillende opleidingen in magazijnbeheer, voorraadbeheer en internationale logistiek. Regelmatig wordt het opleidingsaanbod geactualiseerd en uitgebreid om te blijven tegemoetkomen aan de bedrijven uit PC 218.  

Meer info en het volledige programma voor het voorjaar 2011 op www.cevora.be

Confederatie Bouw

Confederatie Bouw, de overkoepelende werkgeversorganisatie van de Belgische bouwsector, biedt zijn leden gerichte opleidingen aan rond diverse thema's. Dit najaar doceerde Zelco Logistics een tweedaagse opleiding Magazijnbeheer in de bouwsector. De opleiding werd georganiseerd in samenwerking met Cevora.

Komend voorjaar staat een nieuwe sessie Magazijnbeheer gepland in Kortrijk (16 en 23 mei). Daarnaast wordt er ook een opleiding Voorraadbeheer in de bouwsector georganiseerd in Gent (14 en 21 maart). 

Meer info over deze opleidingen op www.confederatiebouw.be

Logos

De leden van paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek) konden dankzij hun sectoraal vormingsfonds Logos deelnemen aan verschillende door Zelco Logistics gedoceerde opleidingen. Het gaat met name om opleidingen in Magazijnbeheer en Voorraadbeheer, waarvoor Logos in samenwerking met Cevora gratis opleidingen aanbiedt. Zowel in Vlaanderen als Wallonië staan reeds nieuwe data vast voor het voorjaar 2011.

Meer info over deze opleidingen op www.logosinform.be    

Voka

De brede dienstverlening van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bevat onder meer ook de organisatie van diverse workshops en opleidingen. Om een introductie logistiek te verzorgen voor een breed publiek uit het werkveld koos Voka voor Zelco Logistics als partner. Eerder gingen ook al gelijkaardige sessies door specifiek gericht op leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Meer info op www.voka.be

IPV

IPV, het opleidingscentrum van de voedingssector, vertrouwt eveneens op de expertise van Zelco Logistics voor een groot aantal logistieke opleidingen voor zijn leden. De arbeiders en bedienden uit de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220) konden dankzij de steun van IPV gratis of aan een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan verschillende open opleidingen van Zelco Logistics. Dit langlopend samenwerkingsverband wordt ook volgend jaar voortgezet.

Het programma en de subsidievoorwaarden voor het voorjaar 2011 op www.ipv.be

Educam

In samenwerking met Educam, het opleidingscentrum voor de autosector en metaalaanverwante sector, deed Man Trucks een beroep op Zelco Logistics voor een in-company opleiding rond magazijnbeheer. In een programma van twee dagen werd ingegaan op de algemene principes van magazijnorganisatie én op de specifieke problematiek binnen het bedrijf. Na verschillende sessies in Vlaanderen staat voor volgend jaar alvast een nieuwe sessie gepland in Wallonië.

Meer info op www.educam.be