Nieuwsjaarswens voor 2012!

10/01/2012

Nieuwjaarswens : Winnen en verliezen in 2012.

Bij het begin van het nieuwe jaar houden wij er aan om in naam van het ganse Zelco team al onze klanten te bedanken voor de uitermate goede samenwerking in 2011 en u het allerbeste toe te wensen voor een succesvol, gezond en gelukkig 2012.

De volgende jaren kondigen zich aan als overgangsjaren waarin voor vele bedrijven een doelmatige controle van de kosten van levensbelang zal worden.  We zien daarbij meestal 2 benaderingen aan bod komen. 

Vooreerst is er de financiële benadering waarin alle kosten stap voor stap worden bekeken en waarbij men zich telkens de vraag stelt of ze kunnen worden verminderd en men de doelstellingen van de managers in die zin gaat bepalen. De zero base budgeting methode kan hier zinvol zijn.

Een tweede benadering is de proces optimalisatie.  Deze methode is er op gericht om de operationele bedrijfsprocessen te gaan hertekenen en te vereenvoudigen.  Bij het opbouwen van de logistieke processen en bij de optimalisatie van de supply chain kan een vernieuwde kijk op de ondersteuning van de processen zich toe spitsen op

  • taakmanagement in de computer
  • prioriteitenbeheer vanuit de pull gedachte
  • enkele basisprincipes van lean thinking
  • verbeteren van operationele competentie via training en integrerend denken

Vandaag wordt telkens opnieuw te pas en te onpas verwezen naar de nood aan innovatie.  Daarbij denken we in eerste instantie aan innovatie in de technische aspecten van productie en productontwikkeling.  Natuurlijk is dit belangrijk.  Maar vergeten we toch niet dat de grootste innovators er heel dikwijls in geslaagd zijn om nieuwe producten te maken die op een meer mensgerichte manier gebruik maken van bestaande technologieën.  Dit opent voor specialisten in de uitbouw van state of the art supply chains nog steeds de grootste opportuniteiten en uitdagingen. 

Op die manier worden empathisch vermogen en  luisterbereidheid naar de wensen van de interne of externe klant en de  creatieve combinatie van vooruitstrevende of bestaande technieken de basis van het noodzakelijke vernieuwingswerk dat ons zal toelaten om de kosten onder controle te houden.

We wensen U allen een innoverend jaar toe waarin creativiteit en luisterbereidheid u zal toelaten om ook in de volgende jaren een winnende spirit te blijven ontwikkelen in de supply chains.  Het Zelco team staat klaar om U daarbij te helpen.

Van Zele Alfons

CEO Zelco Logistics