Allerbeste wensen voor een succesvol logistiek 2007

05/01/2007

In een tijd waarin enerzijds Europese productie- en diensten- bedrijven gedwongen worden op zoek te gaan naar steeds goedkopere  arbeidskrachten en waarin ze anderzijds steeds dichter willen gaan produceren bij de expanderende consumptiemarkten wordt de optimale inzet van het logistieke apparaat steeds belangrijker.

De logistieke wereld zal dan ook in 2007 nog verder onder druk staan om zijn rol als bindmiddel tussen de grote internationale goederenstromen op een zo efficiënt mogelijke manier te ontwikkelen.

We geven hier kort een aantal denkpistes aan die ons moeten toelaten in te spelen op deze belangrijke trends.

De arbeidsintensieve productieprocessen kenden als eersten een verschuiving naar lage loon landen.  De hoogstaande productieprocessen die meestal een hoge technische of organisatorische competentie vragen hebben tot nu toe min of meer deze trend kunnen weerstaan.  Toch moeten we vandaag vaststellen dat ook deze processen steeds meer uit onze regio’s verdwijnen. In alle geval stellen we vast dat materialen en componenten steeds meer moeten aangeleverd worden vanuit verre regionen en  dat concepten als just in time en zero inventory moeten afgezwakt worden door de verhoogde risico’s voor vertraging tijdens het productieproces of tijdens het logistieke proces.  De aanvoer logistiek zal hier progressief grondige wijzigingen ondergaan.

De concepten van klantgerichte productie komen steeds meer aan bod en een verdere evolutie naar Pull systemen is niet tegen te houden. Naast andere oplossingen wint het Dynamic Priority management nog voortdurend aan belang.  De principes en de praktische invoering worden evenwel slechts door een handvol goede logistieke specialisten volledig beheerst.  In de productieomgevingen van state of the art logistieke bedrijven worden deze principes toegepast om een competitive advantage op te bouwen.

Het dichtslippende wegennet en de steeds vertragende uitlevering van onze goederen naar de eindklant dwingen de specialisten van de distributielogistiek tot het perfect beheersen van de kosten en vooral tot het uitzoeken van nieuwe benaderingen die de kosten kunnen verminderen.  Dock en yard management in onze distributieplatformen en dynamische routeplanning volgens de werkelijke behoeften van het moment zijn maar enkele denkpistes die ons moeten toelaten om de wachttijden in te krimpen.

In die sterk evoluerende logistieke omgeving speelt de uitbouw van de logistieke competentie van de medewerkers een grote rol.  Praktijkgerichte logistieke opleiding en de positieve ondersteuning van de wil om voortdurend te blijven leren en flexibel in te spelen op nieuwe uitdagingen zijn hier van levensbelang.  Verder moeten de logistieke computersystemen verder ontwikkeld worden om de complexe goederenstromen overzichtelijk te houden via op elkaar afgestemde logistieke systeemoplossingen.

We wensen U dan ook in 2007 een opperbest logistiek jaar toe dat optimaal inspeelt op deze boeiende trends.

Alfons Van Zele
Directeur Zelco