NIEUWE OPLEIDING: Ladingzekering

14/06/2010

Recent is er een nieuwe wetgeving in België van kracht, die zowel de verladers (opdrachtgevers), de tussenpersonen als de eigenlijke vervoerder aansprakelijk stelt voor het (on)zorgvuldig zekeren van lading. Vele bedrijven hebben de impact van dit Koninklijk Besluit onderschat of stellen zich vragen bij de juiste interpretatie.

Zelco verzorgt een pragmatische opleiding die u toelaat om aan de wettelijke eisen te voldoen en zo de kwaliteit en de veiligheid te borgen van uw (uitbesteed) transport. Hierbij wordt een minimum aan begrippen uit de fysica gekoppeld aan toepasbare praktijkvoorbeelden waarbij u de opgedane kennis onmiddellijk kan toepassen in uw bedrijf.

Het programma is bestemd voor werknemers of verantwoordelijken die (mede) zorg dragen voor een optimaal transportbeleid. Ook verpakkingsverantwoordelijken dienen op de hoogte te zijn van de ‘best practices’ die een kwalitatieve verpakking, ook ná het transportproces, garanderen.

Korte inhoud :

  • Reeds bestaande richtlijnen (IMO, ILO, VDI 2007)
  • Nieuwe Europese normen (best practices for cargo securing)
  • K.B. België (van kracht sinds 10/09/2009)
  • Situatie in andere Europese landen
  • Basisbegrippen uit de fysica
  • Hulpmiddelen bij het zekeren van lading
  • Nodige berekeningen afhankelijk van uw lading
  • Praktijkvoorbeelden
  • Risico management

Data

20 oktober 2010

Locatie

Te bevestigen: Gent, Lokeren of Edegem

Kostprijs

300 € excl. BTW

Inschrijven?

Online of via info@zelco.be