‘Junior Logistics Manager’ in het kader van het plan Marshall

26/05/2009

De opleiding vond plaats in de hoge school van Luik en La Louvière en kon rekenen op meer dan 20 enthousiaste deelnemers uit verschillende sectoren.

Deze hoogstaande vorming werd opgebouwd uit 7 modules volgens de normen van de 'European Logistics Association'. 

Eén ervan, ‘State of the Art Warehousing’, werd ingevuld door Zelco.

Aan het eind van de opleiding mochten alle cursisten, werknemers uit allerhande bedrijfstakken en studenten, deelnemen aan het gerenommeerde 'ELA' examen en velen onder hen behaalden dan ook het ELA -certificaat. 

De goede samenwerking tussen de verschillende partijen en de nog toenemende interesse voor een dergelijk inititatief vanuit het bedrijfsleven, zijn een garantie voor het succes van de volgende opleiding die start op 3 oktober 2009.

Meer info kan je vinden op de site van de hoge school van Luik.
Klik hier om de brochure te downloaden!