IMPRESSIES EINDPRESENTATIE LOGISTIEK MEDEWERKERS IN HOUDENG

23/08/2006

 

Zo’n zes maanden geleden ging de opleiding “logistiek medewerker” in Houdeng van start. De elf deelnemers verdiepten zich tijdens deze periode in de topics magazijnorganisatie, voorraadbeleid, productie en transport. In de laatste fase van de opleiding werkten ze in verschillende groepjes een case studie uit.

Op basis van een artikelbestand met gegevens omtrent verkoop, leveranciers en klanten werkten ze een optimaal voorraadbeleid uit voor een distributiecentrum. Op basis van deze voorraadpolitiek en na een grondige analyse van de stromen bepaalden ze de lay-out van het distributiecentrum. Hierbij beslisten ze zelf over de opslagmiddelen en het intern transport. Vervolgens namen ze het transportbeleid onder de loep. Ze berekenden het aantal benodigde vrachtwagens en de wekelijkse rittenplanning naar de verschillende winkels.

Na zeven dagen van intensief werken stelden ze hun project voor in het bijzijn van Dhr Van Zele (directeur Zelco), Mevr. Brison (coördinator Cefora) en Mevr. Delbecq (Forem).