Hoe kan de logistiek ons leven verbeteren?

23/05/2012

Hoe kan de logistiek ons leven verbeteren?

De logistiek wordt vaak neerbuigend aanzien als een noodzakelijk kwaad dat dient om twee goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Het brede publiek neemt zelfs transport en logistiek als synoniem, en dat terwijl logistiek heel wat meer activiteiten inhoudt dan enkel dat transport an sich.

In de sfeer van economische crisis, groen denken en werkonzekerheid die nu heerst, wordt vaak het belang van de logistiek vergeten.  Logistiek is immers heel wat meer dan een noodzakelijk kwaad.

De logistiek zet zich economisch, ecologisch en sociaal in om naar een betere wereld toe te werken. Op het recent door de Europese Commissie georganiseerde congres “How can Logistics improve people’s life” werd de bijdrage van de logistiek bekeken vanuit drie invalshoeken: economisch, ecologisch en sociaal.

De logistiek als economische sector

In een eerste benadering kunnen we de logistiek vanuit economisch oogpunt bekijken. Het lijkt ons nuttig om eens te kijken wat de plaats van de logistieke sector in de economie is, zodat we duidelijk het belang van de logistiek kunnen aanvoelen.

Het is ten eerste niet gemakkelijk om de economische en sociale impact van de logistiek exact te meten, net omdat de logistiek heel wat activiteiten inhoudt, die ook verspreid zijn over heel wat firma’s en sectoren. Zo is het evident dat bevrachters, luchthavens, havenbedrijven, etc. tot de logistieke bedrijven behoren, maar vele andere bedrijven, aanwezig in talloze sectoren, hebben een afdeling logistiek, aankoop, distributie, etc. De grens is dus niet eenduidig te trekken.                

Toch kunnen we min of meer een idee geven van het belang van de logistiek. De sector vertegenwoordigt in Europa 7 à 14 % van het bruto nationaal product. Als we een afgewerkt product bekijken, gaat 10 à 15% van de kost van dat product naar de logistiek. En Europa scoort goed, want volgens de logistieke prestatie-index liggen 8 van de 10 landen die het beste scoren op logistiek gebied in Europa. Op nummer 9 staat België, en bovenaan de lijst Duitsland.                  

De logistiek is echter geen eiland op zich, maar zit middenin andere trends en bewegingen. Volgens het Fraunhoferinstituut is de logistiek in Europa onderhevig aan acht economische megatrends. Enkele daarvan zijn globalisatie van de productie, de ontwikkeling naar een dienstenmaatschappij of individualisatie van producten en diensten. Van dat laatste is de automobielindustrie het beste voorbeeld: de logistiek van deze sector moet heel fijn worden gestuurd – met systemen als JIT en kanban – om rekening te houden met alle noden. Andere megatrends zijn het groeiend belang van duurzaam denken, zich wapenen tegen terrorisme, de verdere technologische ontwikkeling, uitbesteding, concentratie op kerncompetenties, deregularisering en privatisering

Om deze megatrends de baas te kunnen, zal een goede logistieke infrastructuur moeten worden opgezet om de logistiek verder te ontwikkelen en om competitief te blijven met de rest van de wereld. Daarbij denkt men dan in de eerste plaats aan wegen, spoorlijnen, havens en magazijnen, maar al even belangrijk is de informatie- en communicatieinfrastructuur. Ook een grondig opleidings- en bijscholingssysteem moet worden opgezet om logistieke principes aan te leren. En net daar moeten we de diensten van Zelco Logistics kaderen.  

Via de logistiek kan Europa zich onderscheiden van de rest van de wereld. Hoge logistieke performance trekt investeerders aan en zorgt ervoor dat bedrijven en dienstverleners zich vestigen. De logistiek is dus vitaal voor de verdere economische ontwikkeling van Europa.     

De logistiek als werkgever

De logistiek kunnen we niet alleen vanuit een economische achtergrond bekijken, maar ook vanuit een sociale. Als we de Europese Unie bekijken, dan stelt de logistieke sector 12 miljoen mensen tewerk – ofwel het aantal inwoners van België – verspreid over 1,2 miljoen bedrijven. De logistiek zorgt voor 10% van de werkgelegenheid. En de logistiek rekruteert van overal, want heeft heel wat verschillende profielen nodig: lageropgeleiden, maar ook hoogopgeleiden. 

Op het congres “How Logistics can improve people’s lives” werd Duitsland als voorbeeld onder de loep genomen. Als we onderstaand schema bekijken, zien we dat heel wat activiteiten bij de logistiek komen kijken.