Het 'Witboek transport 2050' : het (te?) ambitieus vervoer- en mobiliteitsplan van de Europese Commissie

23/10/2012

 


De Europese entiteit wordt steeds groter en belangrijker. Dus wordt ook de regelgeving vanuit dat hogere Europese niveau aan de lidstaten gedirigeerd. Mobiliteit, verkeer en transport zijn altijd al belangrijke discussiepunten geweest. In een Europa dat zo enorm verdeeld is, wordt die discussie nog moeilijker. Zeker in de tijden van crisis, werkloosheid en duurzaamheid die we nu moeten doorstaan. Om de hele wereld van transport en mobiliteit – en alles wat daarmee gepaard gaat - in goede banen te leiden, stelde de Europese Commissie vanaf 2001 een Witboek samen. Dat Witboek is een wel zeer ambitieus plan met regels en maatregelen. Hieronder gaan we er kort op in.

 

Wat is het ‘Witboek van transport’?

Het Witboek is een Europees stappenplan dat een algemene kijk geeft op de ontwikkelingen van het transport en de uitdagingen van de toekomst. Het is opgebouwd uit drie grote delen: ten eerste de toekomstvisie op transport. Ten tweede vinden we de strategie die moet worden toegepast om die visie te bereiken. Ten derde volgen de maatregelen om die visie te realiseren. Europa beseft dat de transportsector een belangrijke economische sector is. Iets moet gebeuren in de toekomst, en daarom moeten enkele problemen worden aangepakt.

Transportproblemen

Eén van de problemen waar transport mee kampt, is het schaarser worden van olie. Transport hangt voor 95% af van olie. Opdat het vervoer overleeft, zijn zuiniger en schonere technologieën nodig.

Een tweede probleem is de emissie van CO2. Europa wil de luchtvervuiling door transport tegen 2050 beperkt zien met 60%. Nieuwe voertuig- en verkeersbeheertechnologieën zijn essentieel om die emissies terug te dringen. Andere regio’s in de wereld zijn hier al volop mee bezig – zoals China met elektrische wagens – terwijl Europa eerder in conservatisme vervalt en blijft afhangen van olie. Ook geluidsemissie moet worden aangepakt.

Congestie is een derde probleem, want het brengt de bereikbaarheid in gevaar. De oplossing vanuit Europa is een nieuw financierings- en tariferingsbeleid om verstandig in infrastructuur te investeren. Het “vervuiler- en gebruiker-betaalt-principe” moet hierbij ingang vinden: zij die meer de infrastructuur gebruiken dan een ander, gaan meer betalen. De opbrengsten van dat systeem moeten dan weer naar de financiering van onderzoek en infrastructuur gaan.

Veiligheid en de “war on terror” is een vierde punt waarin actie moet worden ondernomen. Europa wil naar een dodenvrij verkeer en er moeten gelijke regels komen inzake arbeidsvoorwaarden en passagiersrechten. Goederen moeten – zeker binnen de EU – vlotter kunnen stromen en administratie moet worden vereenvoudigd. Dat kan onder andere door één universeel transportdocument te gebruiken voor alle vervoersmodi.

Voor goederen biedt multimodaliteit en clustering van grote vervoersstromen een uitkomst. Vervoer van grote hoeveelheden goederen moet efficiënt gebeuren met de zuinigste vervoerswijzen. Vervoer dat over meer dan 300 km verloopt, moet met andere transportmiddelen dan de vrachtwagen gebeuren. Logistieke multimodale ketens moeten beter op elkaar worden afgestemd. Beter verkeersbeheer, betere informatiesystemen en een geïntegreerde Europese markt bieden uitkomsten naar een transport dat het hoofd biedt aan bovenstaande problemen.

Evaluatie van het Witboek

Positief aan het Witboek is de allesomvattende visie, waarbij met verschillende problemen rekening wordt gehouden. Ook wordt voortdurend het onderscheid tussen spoor-, weg-, lucht- en watervervoer gemaakt, net als een onderscheid tussen goederen- en passagiersvervoer. Maatregelen voor alle verschillende transportmogelijkheden zijn opgenomen in het Witboek.

Het Witboek maakt meermaals duidelijk dat nu op dit moment moet worden gehandeld, willen alle maatregelen in 2050 verwezenlijkt zijn. Toch lijkt die verwezenlijking moeilijk. Enerzijds moet de concurrentiepositie van Europa gewaarborgd blijven, wat om efficiëntie en kostendrukking vraagt. Anderzijds moet het transport groener, veiliger en via alternatieve transportmanieren, wat dan weer om investeringen vraagt. Het jaar 2050 als vooropgesteld deadline is wel erg ambitieus, en of die tegenstrijdigheden tegen dan te verenigen zijn, is maar al te zeer de vraag.

Zelco Logistics is alvast bezig om een antwoord te vinden op bovengenoemde transportproblemen en voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Volgende link brengt u naar het Witboek van Transport:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:NL:PDF