Het eerste Zelco E-platform is een feit !

06/06/2013

Teneinde de leerkrachten van het middelbaar en hoger onderwijs te ondersteunen werd samen met het  Regionaal Technologisch centrum Oost-Vlaanderen gezocht naar een oplossing.  Zelco kwam op de proppen met een online leer platform.

 

Een eerste cursus, operationele magazijnorganisatie is beschikbaar.  De cursus bevat uitleg over de goederenstromen en de informatiestromen in het magazijn.

Zelco neemt de rol als ankerpunt voor logistieke informatie zeer ernstig en probeert via het leerplatform de nodige informatie te verschaffen aan leerlingen en leerkrachten. Dit via tekst,  videomateriaal, beeldmateriaal uit de reële praktijk gegrepen, oefeningen wordt de materie naar voorgebracht.

Deze informatie wordt enerzijds gebruikt als eigen leerplatform en anderzijds ter ondersteuning van de logistieke lessen.

Welke topics vinden we er in terug ? We bespreken de belangrijkste goederenstromen : van inkomende goederen over wegzet naar opslagplaats, om van daar de orderpicking te organiseren en via eventuele verpakking de goederen te verzenden. Alsook de informatie over interne transportmiddelen of eventuele communicatiemogelijkheden binnen het magazijn zijn opgenomen in het geheel.

De tool heeft links een handige menubalk waardoor je snel door de hoofdstukken heen kan enerzijds. Anderzijds laat het je toe naar 1 specifiek onderwerp te grijpen.
Rechts van de menubalk vind je de uitwerking over de in het donker blauw gekleurde titel . Via de afbeeldingen of in de tekst zijn heel wat links te vinden naar detailinformatie. Denken we maar aan een heftruck : hoe ziet de heftruck er uit? Welke eigenschappen heeft de heftruck? Het is allemaal te vinden in de online cursus.

 

Ben je benieuwd naar onze toekomstplannen rond deze tool,  blijf ons dan volgen via de website of via LinkedIn.

Zelco kiest voor Blended Learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs. Het Zelco-platform zal dienst doen als basisinformatie waarop diepgaande discussies en cases in groep en klassikaal worden gebaseerd. Op die manier pogen we nog meer kennis en ervaringsoverdracht te bekomen in onze ZELCO-opleidingen. Dit onder het mom van met twee weet je meer dan alleen, een discussie in groep kan het denkpatroon verruimen en verhelderen.