10 aandachtspunten bij de opbouw en evaluatie van een voorspellingssysteem.

12/02/2007

Het succes van het dynamisch voorraadbeheer hangt in grote mate af van het gekozen voorspellingsmodel. 

Hier vindt u alvast 10 aandachtspunten waaraan een intelligent voorspellingssysteem moet voldoen:

 • Stabiliteit versus reactiviteit: een voorspelling moet stabiel zijn in geval van lukrake schommelingen in de verkoop, maar moet reactief zijn bij echte veranderingen in de behoefte.
 • Eenvoud: de gekozen voorspellingstechniek moet duidelijk zijn voor de gebruiker.   
 • Het voorspellingssysteem is in staat om de trend van de producten te berekenen en te extrapoleren naar de toekomst.
 • Er kunnen meerdere seizoensprofielen (maximum 10 profielen) gedefinieerd worden in het voorspellingssysteem:  
  De dynamische artikelen worden gekoppeld aan het juiste seizoensprofiel.  Het is niet de bedoeling om voor ieder product een eigen profiel te creëren.  Het overzicht moet steeds behouden blijven.
 • Het systeem biedt de mogelijkheid om variabele seizoensinvloeden te verleggen:
  Naast de vaste seizoenen die gekoppeld zijn aan een vast kalender (vb. kerstdag) moet een voorspellingssysteem ook in staat zijn om rekening te houden met vaste seizoenen die gekoppeld zijn aan een variabele datum (vb. paasvakantie) én seizoenen die gekoppeld zijn aan gekende fenomenen waarvan de datum niet gekend is (vb. start van zonnige periode). 
 • Het voorspellingssysteem houdt rekening met het aantal beschikbare tijdseenheden in een periode (vb. het aantal dagen in een maand)
 • Ook punctuele fenomenen spelen mee: promoties, acties, stockbreuken en andere toevallige invloeden
 • Een intelligent voorspellingssysteem moet in staat zijn om de voorspellingsfout op te volgen :
  Wanneer gedurende verschillende opeenvolgende periodes een grote voorspellingsfout wordt gemaakt, moet een ‘warning’ gegeven worden.  Op deze manier kan men tijdig ingrijpen als de previsie te veel uit de hand loopt en kan de voorspellingstechniek aangepast worden.
 • Een voorspellingssysteem werkt autonoom (zonder menselijke tussenkomst), maar manuele interventies zijn steeds mogelijk.
 • Het systeem voorziet in een grafische weergave die toelaat nog beter de resultaten van de voorspellingen te toetsen aan de praktijk en de werkelijke verkopen.

 

 Op de grafiek ziet u de voorspelling (berekend via de decompositietechniek) in vergelijking met de werkelijke verkopen.  Merk op dat deze voorspellingstechniek toelaat om pieken en dalen op het juiste moment in te schatten.