De optimale pickroute van Zelco

14/09/2006

GROUPPICKING is een veel gehanteerde orderpickmethode in snelle bereikbare magazijnomgevingen.  Hierbij verzamelt één orderpicker de goederen voor verschillende klanten tegelijk.

Vaak bundelt men zonder veel logica verschillende klantenorders in één pickopdracht. Het tijdstip wanneer het order binnenvalt in het computersysteem is vaak bepalend voor de pickgroep waarin het terechtkomt. Deze volgorde bepaalt bijgevolg de pickroute en de efficiëntie van de orderpicking. 

Het ZELCO pickingalgoritme vertrekt vanuit 2 basisdoelstellingen. Een succesvolle pickroute is één waarbij de pickers zo productief mogelijk ingezet worden.  Tegelijkertijd moet elk order met de juiste prioriteit behandeld worden en op tijd klaar zijn om te vertrekken.  

Om klantorders tijdig af te werken, moet de pickroute gepland worden op basis van de prioriteiten van de klantorders.  Deze prioriteiten worden bepaald in functie van de slacktime van een klantorder.  De slack time is het verschil tussen de tijd die nodig is tot aan de vertrektijd van de vrachtwagens en de tijd die nodig is om het order af te werken (voor de orderpicking en de verpakking - te bepalen via standaardtijden).  Het klantorder met de kleinste slack time is het meest dringende order en moet bijgevolg in de eerstvolgende pickbon verschijnen.  Vervolgens moet het order met de tweede grootste prioriteit ingepland worden, enz.

Bovendien moeten de prioriteiten dynamisch en continu herberekend worden.  Wanneer bijvoorbeeld een spoedorder binnenkomt, moet via het dynamisch prioriteitenbeheer dat spoedorder verschijnen in de eerstvolgende pickbon.  De pickbonnen zullen bijgevolg maar op het allerlaatste moment (wanneer een orderpicker een nieuwe opdracht aanvraagt) samengesteld (en eventueel afgedrukt) worden.

Om de efficiëntie van de orderpicking te verhogen, moet er rekening gehouden worden met volgende criteria:

  • de fysieke beperking van de pickkar: De grootte van de pickkar zal bepalen hoeveel klantorders kunnen samengebundeld worden tot één pickbon.
  • de fysieke karakteristieken van het magazijn: Wanneer er voor het meest dringende order moet gepicked worden op een mezzanine, wordt er gecombineerd met andere klantorders die ook op de mezzanine moeten afgewerkt worden.
  • de af te leggen afstand: Klantorders met orderlijnen in dezelfde gang worden samengebundeld tot een pickbon. Op deze manier wordt de transportarbeid in het magazijn geminimaliseerd.
  • de benodigde tijd om een pickbon af te werken: Wanneer er nog 15 minuten zijn om het klantorder af te werken en er effectief 15 minuten nodig zijn om het order te behandelen, zal het de pickbon niet aangevuld worden met een ander klantorder. 
  • de normale werkbelasting van een pickroute:  Klantorders worden samengebundeld tot een pickbon van 40 orderlijnen of 45 minuten werktijd is samengesteld.