CO-MANAGEMENT : Zelco begeleidt Christian Salvesen Baasrode bij de optimalisatie van het WMS met RF (Radio Frequency)

04/07/2007

Christian Salvesen  in Baasrode verzorgt de ontvangst, de opslag en de verzending van gekoelde goederen (bij een temperatuur van 0 tot 4°C) van verschillende klanten uit de voedingssector (o.a. Ter Beke-Pluma, Freshmeals, Nestlé, Fiorucci).  Daarnaast staat Christian Salvesen ook in voor een aantal activiteiten met toegevoegde waarde, zoals het stickeren van dozen, het aanleveren van ovenschaaltjes, het samenstellen van gemengde pakketten, …  In totaal staan momenteel 70 mensen paraat voor het verzorgen van een kwaliteitsvolle goederenbehandeling. 

In 2007 werd het Warehouse Mangement Systeem (VBS) uitgebreid met (vinger)scanners voor de orderpicking.  Teneinde optimaal gebruik te maken van deze nieuwe techniek werd Zelco Logistics verzocht om begeleiding en aansturing. Vanaf januari 2007 tot april 2007 werden onder de vorm van Co-management verschillende optimalisaties doorgevoerd en kon de site de kwaliteits- en productiviteitsobjectieven ruimschoots realiseren.    

Door een efficiëntere opbouw van het pickcircuit en een betere synchronisatie tussen de voortgang van de orderpicking en het aanvullen van de picklocaties werd al snel een hogere productiviteit bereikt.  Ieder product kreeg een ‘juiste’ locatie toegewezen, aangepast aan de werkelijke behoeftes. Voor een dergelijke analyse werd een standaard analysetoepassing ontwikkeld, welk instrument nu op regelmatige basis wordt gebruikt (om de 6 weken) om een herevaluatie te maken van de inplanting van de goederen op de pickvloer.

Een volgende stap bestond er vervolgens in om de teamleaders goed te leren omgaan met de informatie die door het gebruik van RF ter beschikking komt.  Zij moeten immers het ganse proces gaan aansturen.  Enkele voorbeelden verduidelijken het belang van de optimalisatie. 

Een eerste voorbeeld is de aansturing van de reachtrucks.  Hoeveel reachtruckbewegingen staan er nog open?  Loopt mijn ontvangstkade niet vol?  Zijn er dringende voorraadaanvullingen te doen?  Welke bewegingen krijgen prioriteit?  Er werden 4 essentiële reachtruckbewegingen gedefinieerd : wegzet, stockaanvulling (replenishment), picking full pallets en manuele verplaatsingen.  De interleaf functionaliteit van VBS, die in februari in Baasrode werd geïntroduceerd, helpt de teamleaders de verschillende reachtaken goed op elkaar af te stemmen volgens prioriteitenregels die per reacher kunnen worden opgezet.

Een tweede voorbeeld betreft de aansturing en de evaluatie van de orderpicking. Wat zijn de prestaties van de mensen ?  Hoe gaan we om met mindere prestaties ?  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er constant een pool van opgeleide mensen bij het interimbureau beschikbaar is ?  Hoe kunnen we de werklast inschatten ?  Wanneer zien we dat we met de huidige bezetting niet genoeg mensen hebben en we een interimkracht extra moeten inzetten ?  Of kunnen we iemand vanop de kaai (ontvangst / verzending) vrijmaken om in te springen bij de picking ?  Deze concepten zorgen voor de broodnodige flexibiliteit, die de sector van versdistributie zo kenmerkt.


(klaarzetvakken)

Daarnaast werd ook een betere planning en organisatie van de verzending doorgevoerd.

De verzending gebeurt grotendeels tijdens de nacht.  Om 10.00u ’s morgens worden de eerste orders van de klant vrijgegeven en kan de picking starten.  Tot 16.00 u komen de orders binnen die nog ‘s nachts moeten vertrekken  Tijdens de ordervrijgave worden ook klaarzetvakken toegewezen waar de goederen na de orderpicking moeten worden geplaatst.  Door een betere benutting van die klaarzetvakken enerzijds en de afstemming tussen de effectieve laadplanning en de toewijzing van de verschillende klanten binnen eenzelfde rit aan hetzelfde klaarzetvak anderzijds werd vooral bij het laden een efficiëntieverbetering (naar productiviteit en kwaliteit) genoteerd.    

Bovendien werd een totaal nieuw concept van cross-docking uitgewerkt zodat de goederen die aangeleverd worden uit andere sites snel kunnen verscheept worden naar de klanten. 

Door hun jarenlange ervaring op het vlak van magazijnbeheer zijn de ZELCO-consultants heel snel ingewerkt in de organisatie en kan er snel tot actie worden overgegaan.  In een CO-MANAGEMENT-opdracht ondersteunen de consultants van Zelco Logistics het lokale management niet alleen in de dagelijkse operationele leiding maar ook in de realisatie  van de verbeterprojecten. Op die manier worden de verbeteringen bewerkstelligd vanuit de vloer.  De begeleiding resulteerde in het geval van Christian Salvesen Baas