Subsidie (KMO-portefeuille)

In het kader van de KMO-portefeuille, de opvolger van BEA (Budget voor Economisch Advies), kunnen KMO's subsidies aanvragen voor onder meer opleiding en advies.

Zelco Logistics is als kwalitatief opleidings- en adviesverstrekker door de Vlaamse overheid erkend voor de beide pijlers:

Voor de pijler advies is het erkenningsnummer DV.A102940
Voor de pijler opleiding is het erkenningsnummer DV.O102941

Voor bijkomende informatie zie www.kmo-portefeuille.be of neem contact met ons op 09 377 47 31 of via info@zelco.be.

Twijfel dus niet om je in te schrijven voor een opleiding of ons te contacteren voor logistiek advies!