Subsidies & Opleidingsverlof

KMO-portefeuille

In het kader van de KMO-portefeuille, de opvolger van BEA (Budget voor Economisch Advies), kunnen KMO's subsidies aanvragen voor onder meer opleiding en advies.

Zelco Logistics is als kwalitatief opleidings- en adviesverstrekker door de Vlaamse overheid erkend voor de beide pijlers:

Voor de pijler advies is het erkenningsnummer DV.A102940
Voor de pijler opleiding is het erkenningsnummer DV.O102941

Voor bijkomende informatie zie www.kmo-portefeuille.be of neem contact met ons op 09 377 47 31 of via info@zelco.be.

Aanvraag in te dienen ten laatste binnen 14 dagen na opstart opleiding via www.KMO-portefeuille.be.

Zelco Logistics is erkende dienstverlener voor opleidingen onder nummer DV.O 102941

De korting bedraag 30 tot 40 % mits te voldoen aan de voorwaarden. Kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning worden niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

 

Daarnaast kan je ook via andere kanalen een subsidie aanvragen (per paritair comité):

Val je onder Paritair Comité 118, 119 of 120? Dan kan je een tegemoetkoming via Alimento krijgen. Je kan de aanvraag indienen bij Alimento voor start van de opleiding:

 - Voor bedrijven met minder dan 100 werknemers is 100% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.
-  Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers is 50% tussenkomst mogelijk op het factuurbedrag excl. BTW.

Facturen dienen eerst te worden betaald aan Zelco Logistics

Val je onder Paritair Comité 226? Dan kan je via Logos een tegemoetkoming aanvragen.

Val je onder Paritair Comité 200? Vraag dan je opleidingspremie aan bij Cevora!

 

Vlaams opleidingsverlof

Onze opleidingen zijn ook geregistreerd in de databank voor het Vlaams Opleidingsverlof (de opvolger van het Educatief verlof). Vanaf 1 september kan je dus opleidingsverlof aanvragen voor alle opleidingen!

Meer info vind je hier.

 

Twijfel dus niet om je in te schrijven voor een opleiding of ons te contacteren voor logistiek advies!