Q*for kwaliteitslabel

Zelco werd doorgelicht door de auditoren van Management Information en behaalde het Q*For kwaliteitslabel.

De Q*For auditmethode controleert de kwaliteit van de dienstverlening van opleidings- en adviesverstrekkers. Een erkenning betekent dat minstens 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de consulting.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gecontroleerd aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst en een telefonisch tevredenheidsonderzoek bij de klanten. Bij het klantenonderzoek wordt gepeild naar de tevredenheid over volgende aspecten:

  • voortraject
  • uitvoering
  • projectmanagement
  • rapportering & tools
  • trainers
  • natraject
  • relatiemanagement
  • administratie & logistiek
  • prijs-kwaliteitsverhouding
  • algemene indruk

Zelco behaalde voor zowel de consulting- als de opleidingsactiviteiten het Q*FOR kwaliteitslabel.

Lees meer in het Q*FOR audit rapport over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij de klanten en onze manier van werken.

Graag bedanken wij onze klanten voor hun vertrouwen in onze organisatie.