Invoering herbevoorradingssysteem

Alma beheert de restaurants en de cafetaria's van de K.U.Leuven. Zelco ondersteunde Alma bij de invoering van een automatisch herbevoorradingssysteem. Er is gekozen voor een dynamisch model: zowel de bestelpunten als de bestelhoeveelheden worden in tijd uitgedrukt. Op deze manier is het mogelijk om rekening te houden met seizoensfactoren. Bijkomend is gekozen voor een systeem die de herbevoorrading van zowel de gekende als de ongekende vraag aanstuurt.

www.alma.be