Aanpak

Bij het uitvoeren van een advies- of begeleidingsopdracht kunnen 3 basisstappen doorlopen worden:

Stap 1: Het vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft tot doel om de probleemstelling duidelijk af te lijnen en een schatting te maken van de tijd die nodig is om de opdracht succesvol uit te voeren. Er zal ook gezocht worden naar een aantal fundamentele zwaktes die nadien meer gedetailleerd moeten onderzocht worden.

Stap 2: Het concept

In de tweede fase wordt de oplossing uitgewerkt. Daarbij wordt op elk moment rekening gehouden met het uiteindelijke doel van de onderneming namelijk het verwerven en bewaren van tevreden klanten tegen de optimale kost. Elk onderdeel van het gehele bedrijfsproces wordt gestroomlijnd naar deze doelstelling en de organisatie wordt zo uitgebouwd dat iedereen over de gepaste hulpmiddelen en systemen kan beschikken om zijn specifieke verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. Dit concept wordt samen met het bestaande management opgebouwd en geeft duidelijke antwoorden op de vragen rond de optimalisatie van de klantenservice, bepaling van de verantwoordelijkheden, optimalisatie van productieplanning, voorraadniveaus, distributienetwerken,enz., keuze van het systeem voor de ondersteuning van de operationele en financiële controle. Het concept wordt dan in detail neergeschreven en vormt de VISIE voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf.

Stap 3: De invoering en het Co-management

Nu er een duidelijke visie bestaat kan het veranderingsproces beginnen. Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat succesvolle veranderingsprogramma's moeten begeleid worden door ervaren managers die enerzijds rekening houden met de technische aspecten van de verandering en die anderzijds ook de psychologische aspecten van het veranderingsproces kunnen beheersen. Zij zijn de gidsen die helpen om alle moeilijke klippen op het pad naar de nieuwe organisatie te omzeilen en die zorgen voor de gepaste vormings- en trainingsprogramma's die toelaten om snel resultaten te boeken.