Formations Gestion d'entrepĂ´t et des stocks

30/06/2011

De 5-daagse opleiding magazijnmanagement ism VIB had als hoofddoel een praktische benadering te geven hoe een magazijn te organiseren tegen een optimale kost en een optimale klantenservice.

Alle functies binnen de warehousing werden uitvoerig besproken, alsook de methodieken om de interne fysieke stromen en de bijhorende informatiestromen te organiseren.
Verder werd veel aandacht besteed aan het opstellen van bruikbare kpi's en de interpretatie ervan. Het analyseren en optimaliseren van interne processen en de vertaling ervan binnen informaticasystemen vormde een andere grote peiler van de opleiding.

De kers op de taart was het bedrijfsbezoek aan Atlas Copco, één van de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van logistieke organisatie. Het bleek de ideale manier om de opgedane kennis te toetsen aan de werkelijkheid.
De deelnemers waren erg positief over het feit dat de opleiding zo dicht aanleunde bij de realiteit en spraken van verschillende praktische tools waarmee ze onmiddelijk aan de slag konden bij hun respectievelijke werkgevers. Onderstaande foto met enkel tevreden gezichten is daarvan het levende bewijs!

De opleiding planning en voorraadbeheer, ook ism VIB, was eerder gericht op het ontwikkelen van een voorraadbeleid tegen een optimale kost en een optimale klantenservice.

Aanvankelijk werden inzichten verschaft in de voorraadparameters. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de invloed van de rotatie of omloopsnelheid op de bestelkosten en de voorraadkosten. De praktische link met het magazijngebeuren werd hier ook meteen gelegd.
Vervolgens werden enkele bestelsystemen volledig praktisch uitgewerkt waarbij het vraagpatroon van het artikel de keuze tussen de systemen bepaalde. Nadien werd alle kennis vertaald in enkele informaticabestanden.
Op het eind van de opleiding werd de link naar de productieplanning gelegd daar dit voor verschillende deelnemers van belang was.

Hier ook waren vooral de meegekregen praktische tools één van de hoofdredenen om de opleiding uitermate positief te evalueren...