Certified Logistics Auditor

Intensief cursus-traject bestaande uit 5 opleidingen die ook afzonderlijk kunnen gevolgd worden

Deze opleiding is het neusje van de zalm inzake logistieke opleidingen:

 • Wellicht veruit de beste opleiding om uw logistieke kosten te optimaliseren
 • Uitzonderlijk hoge 'return on investment'
 • Als u de kennis van deze opleiding mist, dan betaalt u uw logistiek veel duurder dan u zou moeten

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Amelior en geeft recht op het door Amelior erkende certificaat.

Waarom deze thematiek?

De optimale beheersing van de goederen- en informatiestromen wordt voor onze productie- en distributiebedrijven steeds belangrijker. De totale logistieke kost vertegenwoordigt immers een belangrijk deel van de productkost en moet daarom zo optimaal mogelijk bijdragen tot een verantwoorde klantenservice en een optimaal bedrijfsresultaat.

Om de totale logistieke efficiëntie te maximaliseren, moet u deze logistieke efficiëntie in kaart kunnen brengen. Om dit te kunnen, is heel wat specifieke kennis nodig. Kennis die u krijgt tijdens deze opleiding.

Doel van deze opleiding

In deze langlopende opleiding van hoog niveau willen we logistieke auditoren vormen die in staat zijn om de logistieke processen in de bedrijven in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. Om in dit opzet te slagen is een diepgaande doch praktische kennis nodig van de moderne visies en realisaties op het vlak van de logistieke processen van zowel productie- en distributiebedrijven als van logistieke dienstverleners. Logistiek is een veelomvattende discipline waarbij zowel technische, informatieverwerkende en menselijk-organisatorische factoren een doorslaggevende rol spelen.

Eens een diepgaande kennis van de optimale functionering van de logistieke structuren verworven is, kunnen een aantal vergelijkende meetpunten en checklists bepaald worden die als leidraad kunnen dienen om verbeteringsprogramma's op te stellen en de optimale logistieke oplossingen met succes in te voeren.

Bij het realiseren van deze langlopende opleiding wordt diepgaande aandacht besteed aan de praktische organisatie en wordt intensief gebruik gemaakt van praktijkgetuigenissen en actieve case studies.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens deze opleiding zult u:

 • Duidelijk inzicht hebben in de functionering van de totale logistieke ketting
 • Duidelijke meetpunten voor het evalueren van de logistieke ketting kunnen bepalen, meten en evalueren
 • Praktische richtlijnen hebben gekregen voor het verbeteren van uw logistieke ketting
 • Mogelijkheid hebben gehad om een eigen verbeteringsproject diepgaand te bespreken

Deze respectievelijke onderwerpen worden op intensieve wijze en zeer praktijkgericht uitgediept. In een korte tijd krijgt u een gigantische hoeveelheid praktisch bruikbare informatie die u zal toelaten om op professionele wijze kritische en verbeteringsgerichte logistieke audits uit te voeren.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?
 • U realiseert belangrijke kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
 • U weet de logistieke efficiëntie in kaart te brengen en te maximaliseren
 • Kostenoptimalisatie van uw logistieke processen
Doelgroep

Deze opleiding is geconcipieerd voor:

 • Logistieke verantwoordelijken, logistieke managers en logistieke auditoren die hun kennis en inzichten willen verscherpen
 • Beginnende logistieke specialisten die snel hun praktische kennis willen op peil brengen
 • Bedrijfsverantwoordelijken, kaders, consultants, analisten, informatica specialisten en auditoren die het groeiend belang van de logistieke functie inzien en de nodige kennis willen vergaren om op die nieuwe uitdaging op een professionele manier te kunnen inspelen.
 • Kwaliteitsauditoren die ook willen meewerken aan de uitbouw van optimale logistieke oplossingen

Er is geen specifieke logistieke voorkennis vereist.

Deze topopleiding bestaat uit 5 afzonderlijke modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden

 • Module 1: Optimale magazijnorganisatie
 • Module 2: Voorraadbeheer
 • Module 3: Productieplanning
 • Module 4: Optimale fysieke distributie
 • Module 5: Logistieke systemen en logistieke organisatie
Programma

Deze opleiding is modulair opgebouwd. Indien u het certificaat ‘logistiek auditor’ wenst te behalen, dient u het volledige programma te volgen. U kunt er ook voor kiezen om enkel deel te nemen aan één of meerdere modules.

Inleiding tot de integrale logistiek (dag 1)

 • De vele gezichten van de logistiek: aanvoer-, afvoer- en productielogistiek, de stroomvisie, de marketingvisie, de logistieke technieken
 • Integrale logistiek: de integrale logistieke visie, doelstellingen en werkmethodes, de totale logistieke kost, fasen en problemen bij de invoering van integrale logistiek, logistieke ontwikkeling
 • Het meten van de integratiegraad
 • Klantenservice als beginpunt van het integrale denken: het begrip klantenservice, het meten van de klantenservice, vaststellingen en ervaringen, kostenfactoren van klantenservice, bepaling van de optimale klantenservice, opvolging van de klantenservice
 • Moderne evoluties
Module 1 "magazijnorganisatie"

Optimale magazijnorganisatie (dag 2 en 3)

 • Belang van de magazijnfunctie
 • Soorten magazijnen
 • Basisprincipes van een goede magazijnorganisatie: systematische analyse van de materiaalstromen, schematische layoutplanning, opslagtechnieken transportmiddelen, technieken van orderpicking
 • Mechanisatie, automatisatie en informatisatie
 • Functionering van een manueel magazijnsysteem
 • Nauwkeurigheid van de voorraadregistratie
 • Werking van een computerondersteund magazijnsysteem
 • Telecommunicatie en radiofrequentie
 • Standaardtijden en individuele prestatie
 • Productiviteit, ergonomie, veiligheid

Optimale magazijnorganisatie: Casestudy (dag 4)

 • Stappenplan naar een performant magazijn
 • Auditing van de magazijnfunctie
Module 2 "voorraadbeheer en bestelsystemen"

Voorraadbeheer: basisprincipes (dag 5 en 6)

 • Rol van de voorraden als buffer tussen ongelijke stromen
 • Het bevoorradingsprobleem en de voorraadkosten
 • Rotatie en dienstgraad, optimale bestelhoeveelheid, veiligheidsvoorraad, bestelsystemen, ABC-analyse, statistisch voorraadbeheer, dynamisch bestelmodel, synchronised coverage, speculatieve voorraden

Voorraadbeheer: voorspellingstechnieken en invoeren van een bestelsysteem (dag 7)

 • Voorspellingstechnieken
 • Praktische uitwerking
 • Interne werking van een automatisch bestelsysteem en praktisch voorbeeld
 • Analyse van een voorraadprobleem
 • Ketenbeheersing of multi level inventory control
 • Centralisatie-decentralisatie
 • Synergie klant en leverancier
 • Vendor managed inventory
 • Invoering van een bestelsysteem
 • Auditing van een bestelfunctie
Module 3 "productieplanning"

Productieplanning: basisprincipes (dag 8 en 9)

 • Push-, pull- en push-pull-systemen
 • Ontkoppelpunten
 • Productieplanning in de procesomgeving en in de assembly-omgeving
 • Bill of material
 • DRP- en MRP filosofie
 • Planning cyclus en planningtechnieken
 • Organisatie van de planningfunctie
 • JIT, meer dan alleen maar zero inventory
 • Voorraden en work in process
 • Omgaan met omsteltijden
 • Value added logistics
 • Moderne visies op productieplanning

Productieplanning: Casestudy (dag 10)

 • Oefeningen op productieplanning, lay-out, stroomanalyse
 • Meetpunten van de productiefunctie
 • Auditing van de productiefunctie
Module 4 "optimale fysieke distributie"

Optimale fysieke distributie (dag 11 en 12)

 • Drop size als kernpunt van de optimalisatie
 • Reverse logistics
 • Keuze van het distributienet en distributieplatform
 • Centralisatie versus decentralisatie
 • Geografische groepering
 • Transporteenheden, verpakking en milieu
 • Transportmogelijkheden en -reglementeringen
 • EDI in fysieke distributie
 • Kostenfactoren van de fysieke distributie
 • Moderne technieken in de fysieke distributie
Module 5 "logistieke systemen en logistieke organisatie"

Logistieke systemen en logistieke organisatie (dag 13)

 • Overzicht, keuze en invoering van de logistieke systemen, inclusief de ERP context
 • Auditing van logistieke systemen
 • Invoering en evaluatie van logistieke organisatievormen
 • De kost van logistiek management
 • Het meten van de efficiëntie van het logistiek management
 • Auditing van het logistieke management

Examen (dag 14)

Modulaire opbouw

ELKE MODULE KAN OOK AFZONDERLIJK GEVOLGD WORDEN!!

Let wel, de inleidende sessie dient steeds gevolgd te worden.

Opgelet: interactieve cursus

Elk programma-onderdeel van deze cursus is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij vrijwillig het aantal deelnemers tot een maximum van 24.

In Company

Deze training kan ook "in-company" aangeboden worden. In-company training biedt u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter vanaf vijf deelnemers
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf
 • flexibiliteit naar organisatie: plaats en tijdstip worden in onderlinge afspraak bepaald
Certificaat

Het certificaat "logistiek auditor" is erkend door Amelior. Het wordt toegekend aan kandidaten die slagen in het examen en in de individuele opdracht. Deze individuele opdracht bestaat uit het uitwerken van een logistieke verbeteringsopdracht binnen een bedrijf. Indien u niet slaagt in bovenvermelde proeven maar toch alle lessen heeft bijgewoond, krijgt u een getuigschrift van aanwezigheid.

Data en prijs

Zie Opleidingsdata

Alle prijzen zijn inclusief middaglunch, koffiepauzes, verfrissingen, syllabus, schrijfgerei, deelname aan eventuele examens (en herexamens) en eindwerkverdediging.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Bijkomende inlichtingen

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Nicole Standaert (secretariaat Zelco) op het nummer: +32 (0)9 377 47 31 of per email: zelco@zelco.be.