‘Junior Logistics Manager’ as a part of the Plan Marshall in Wallonia

26/05/2009

La formation a eu lieu à la haute école de Liège et à La Louvière. Plus de 20 logisticiens ont participé à cette formation de haut niveau.  Zelco a réalisé le module ‘State of the Art in Warehousing’.

A la fin de ce cours, les participants ont particpé à l'examen ELA. Vue le succes de cette première session une nouvelle formation est planifiée pour démarrage le 3 octobre 2009.

Plus d’info sur la site de la haute école de Liège.

De opleiding vond plaats in de hoge school van Luik en La Louvière en kon rekenen op meer dan 20 enthousiaste deelnemers uit verschillende sectoren.

Deze hoogstaande vorming werd opgebouwd uit 7 modules volgens de normen van de 'European Logistics Association'. 

Eén ervan, ‘State of the Art Warehousing’, werd ingevuld door Zelco.

Aan het eind van de opleiding mochten alle cursisten, werknemers uit allerhande bedrijfstakken en studenten, deelnemen aan het gerenommeerde 'ELA' examen en velen onder hen behaalden dan ook het ELA -certificaat. 

De goede samenwerking tussen de verschillende partijen en de nog toenemende interesse voor een dergelijk inititatief vanuit het bedrijfsleven, zijn een garantie voor het succes van de volgende opleiding die start op 3 oktober 2009.

Meer info kan je vinden op de site van de hoge school van Luik.